Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Ribozom
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Plastidler
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Keşfi
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrelerden Sistemlere
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, İnsan Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücre Zarı
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücre Zarı
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücre Zarı, Hücre Zarının Yapısı ve Görevleri
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücre Zarı, Hücre Zarından Madde Geçişi
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Difüzyon
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Osmoz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Plazmoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Deplazmoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Turgor
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Hemoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Diyaliz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Aktif Taşıma
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Aktif Taşıma, Endositoz, Pinositoz-Fagositoz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Aktif Taşıma, Endositoz, Pinositoz-Fagositoz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Aktif Taşıma, Endositoz, Pinositoz-Fagositoz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Aktif Taşıma, Ekzositoz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücre Çeperi
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Lizozom
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Endoplazmik Retikulum
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Golgi Aygıtı
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Ribozom
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Mitokondri
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Plastidler
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Plastidler, Kloroplast
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Plastidler, Kromoplast
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Plastidler, Lökoplast
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Sentrozom
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Koful
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Sitoplazma ve Organeller, Hücre İskeleti
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Çekirdek, Çekirdeğin Bölümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Çekirdek, Çekirdeğin Bölümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Çekirdek, Kromozom Sayıları
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Çekirdek, Genlerine Göre Kromozom Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Prokaryot ve Ökaryot Hücreler
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Koloniler
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Koloniler, Özelleşme (Farklılaşma)
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücre Metabolizması
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücre Metabolizması, Anabolizma
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücre Metabolizması, Anabolizma
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücre Metabolizması, Anabolizma

EK BİLGİ

Mitokondrinin Yapısı

MİTOKONDRİ

>Arkeler, bakteriler ve memeli alyuvarları dışında oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunur.

>Genellikle şekli ovalden çubuğa kadar farklılık gösterir. Canlı hücrelerde mitokondrilerin hareket ettiği, şekil ve büyüklüğünün değiştiği gözlenir.

>Kas, karaciğer ve sinir hücreleri gibi enerji gereksinimi fazla olan hücrelerde diğer hücrelere göre daha fazla sayıda bulunurlar.

Mitokondrinin Görevi

Hücrede oksijenli solunum yaparak ATP sentezler.

Bu nedenle hücrenin enerji santrali olarak kabul edilirler.

Mitokondrinin Yapısı

>Çift katlı zarla çevrilidir.

>Dış zar düzdür.

>İç zar yüzeyi genişletmek amacıyla girintili çıkıntılıdır. Bu kıvrımlara krista adı verilir.

Krista zarında, elektron taşıma sistemi (ETS)’ne ait enzimler bulunur.

>Kıvrımların arası matriks adı verilen sıvı ile doludur. Matriks içinde DNA, RNA, ribozom, solunumla ilgili enzimler, protein, su ve mineraller bulunur.

EK BİLGİ

>Mitokondrilerin hücre çekirdeğinden ayrı 5-10 adet dairesel DNA molekülleri vardır. Bu organellerin DNA molekülü taşımaları, kendi başına bölünme yeteneği kazanmalarını sağlamıştır. Mitokondri DNA’ları sınırlı bilgi taşıdığı için bölünmeleri hücrenin kontrolünde gerçekleşir.

>Mitokondrilerin bakteriler gibi kendine özgü çember DNA taşıması ve hücreden kısmen bağımsız işlev görebilmeleri, onların bir zamanlar bağımsız yaşayan organizmalar olduklarına kanıt olarak gösterilmektedir.

>Mitokondriye ait ribozomlar protein sentezleyebilir. Solunumda görevli enzimlerden bazılarının mitokondri DNA’sı tarafından şifrelendiği, bazılarının ise çekirdek DNA’sının kontrolünde sentezlenip sitoplazmadan sağlandığı kabul edilmektedir.

>Kendini eşleyebilen,DNA,RNA,ribozom ve enzimlere sahip olan mitokondri hücreden çıkarıldığında yaşayamaz ve ölür.

>Mitokondri DNA’sında tamir mekanizması olmadığından, mutasyon hızı çekirdek DNA’sından çok daha fazladır. Bu özellik yaşlanma hızını belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Çünkü DNA bozulduğunda mitokondriler, hücrelerin ihtiyacı kadar enerjiyi üretemez. Bu durumda da hücrede yaşlanma ve ölüm görülür.

>Mitokondri DNA’sında mutasyonlara bağlı olarak bazı hastalıkların varlığı saptanmıştır ve bunların sayısı giderek artmaktadır.

>İnsanda yumurta hücresi çok sayıda mitokondri içerir. Sperm hücresinin mitokondrileri kuyruk bölgesinde bulunur ve kuyruk da döllenme sırasında yumurta içine girmez. Yani spermdeki mitokondriler zigot oluşumuna katılmaz. Bu nedenle mitokondri DNA’sındaki bozukluklar sonucu ortaya çıkan hastalıklar,anne yoluyla gelecek nesillere aktarılır.

>Son yıllarda en çok araştırılan konulardan biri, mitokondri DNA’sı sayesinde binlerce yıl önceki insan göç haritalarının çıkarılmasıdır. 2700 yaşındaki kemiklerden elde edilen mitokondri DNA’ları, günümüz toplumu ile karşılaştırılabilmektedir.

>Mitokondri DNA’ları, adli antropologlar tarafından ölülerde kimlik tespiti amacıyla da kullanılır.