Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Difüzyon
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Plazmoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Keşfi
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrelerden Sistemlere
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, İnsan Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücre Zarı
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücre Zarı
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücre Zarı, Hücre Zarının Yapısı ve Görevleri
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücre Zarı, Hücre Zarından Madde Geçişi
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Difüzyon
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Osmoz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Plazmoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin Yapısı, Hücrede Madde Alışverişi, Pasif Taşıma, Deplazmoliz

OSMOZ     

Su moleküllerinin yarı geçirgen bir zarın kontrolü altındaki difüzyonuna osmoz denir.

Osmoz olayını kavrayabilmek için çözeltileri tanımamız gerekir. Çözeltiler, çözücü madde (genellikle su) ile çözünen maddelerden oluşur.       Hücre içindeki çözeltiye yani hücre öz suyuna göre üç tip çözelti vardır:

            

İzotonik Çözelti

Hipotonik Çözelti

Hipertonik Çözelti

İzotonik Çözelti

Çözünen madde konsantrasyonu, hücre öz suyu ile eşit olan çözeltilerdir.

Örneğin; Hücrelerimiz için % 0,9'luk tuzlu su, izotonik çözeltidir.

Hipotonik Çözelti

Hücreye göre çözünen madde konsantrasyonunun az olduğu çözeltilerdir.

Örneğin; çeşme suyu hipotonik çözeltidir.

Hipertonik Çözelti

Hücreye göre çözünen madde konsantrasyonunun daha fazla olduğu çözeltilerdir.

Örneğin; Yoğun şekerli ya da tuzlu su çözeltileri hipertonik çözeltilerdir.