Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Bitkisel Hormonlar, Oksin Hormonu Deneyleri, Darwin ve Oğlu, Boysen-Jensen
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkilerde Hareket, Tropizma ve Nasti Hareketleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Genel Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Tohumlu Bitkilerin Temel Kısımları
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Kollenkima, Pek Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Sklerankima, Sert Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Stoma
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Hidatot
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Tüyler
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Emergens-Dikenler
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Peridermis-Mantar Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Bitkisel Salgılar, Salgıların Bitkilerdeki Görevleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Basit Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Basit Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Kök, Kök Çeşitleri, Kazık Kök, Saçak Kök
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Gövde
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Yaprak
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Yaprak, Terleme
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Bitkilerde Suyun Taşınması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Bitkilerde Besinin Taşınması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkinin Beslenebilmesi İçin Gerekli Koşullar
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkilerde Besin Tuzlarının Önemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Çevresel Faktörler, Sıcaklık, Işık, Toprak, Su...
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Çevresel Faktörler, Sıcaklık, Işık, Toprak, Su...
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Bitkisel Hormonlar, Auxsin-Giberellin-Sitokinin-Etilen-Absisik Asit-Kinetin
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Bitkisel Hormonlar, Oksin Hormonu Deneyleri, Darwin ve Oğlu, Boysen-Jensen
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkilerde Hareket, Tropizma ve Nasti Hareketleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkilerde Hareket, Tropizma ve Nasti Hareketleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkilerde Hareket, Tropizma ve Nasti Hareketleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkilerde Hareket, Tropizma ve Nasti Hareketleri

TROPİZMA HAREKETLERİ

NASTİ HAREKETLERİ

Fotonasti

Fototropizma

Termonasti

Geotropizma

Sismonasti

Kemotropizma

Tigmonasti

Hidrotropizma

Haptotropizma

Travmatropizma

BİTKİLERDE HAREKET

UYARI!

Tropizma (yönelim) Hareketleri

Uyaranın yönüne bağlı olarak bitkinin durum değiştirme hareketlerine denir.

Bu türlü hareketler kökü ile bir yere bağlı olan bitkilerde görülür. Uç meristem bölgesindeki oksin hormonunun eşit olmayan dağılımından kaynaklanır. Böylece organlarda asimetrik büyüme meydana gelir.

Fototropizma

Tek yönden gelen ışık, bitkide bükülme ve eğilmelere sebep olur.

       Bitki bir organını ışık kaynağına doğru çevirirse

pozitif fototropizma,

ışıktan uzaklaştırırsa negatif fototropizma denir.

Geotropizma

Yer çekiminin etkisiyle bitkinin yaptığı durum değiştirme hareketidir.

Bitkinin kökünde pozitif geotropizma hareketi görülürken,

gövdesinde ise negatif geotropizma görülür.

Kemotropizma    

Bitki kökleri topraktaki yararlı organik ve inorganik maddelere doğru büyür. Bu sırada aşırı tuz gibi zararlı maddelerden uzaklaşır. Bitkinin kimyasal maddelere doğru ya da kimyasal maddelerden uzaklaşma şeklindeki yönelimine kemotropizma denir.

Hidrotropizma


Bitki kökleri her zaman suya doğru yönelim gösterir.

Suya doğru gerçekleşen bu yönelme hareketine hidrotropizma denir.

Hidrotropizma her zaman pozitiftir.

Haptotropizma

Birçok bitki, dokunmaya duyarlıdır. Eğer bir fidenin bir tarafına dokunulursa o tarafa doğru bükülme olur.

Bu olaya haptotropizma denir.

Özellikle tırmanıcı bitkilerin sülükleri dokunmaya çok duyarlıdırlar. Bu durum sayesinde sülükler bir desteğe sarılmakta ve bitkinin tırmanmasını sağlamaktadır.

Travmatropizma

Bitkilerin yaralanma uyaranına gösterdikleri yönelim tepkisidir.

Şayet bitkinin kökü yaralanırsa o bölgeden hormon salgılanır. Bunun sonucunda kök, yara yönünün tersine doğru yönelir.

Nasti (ırganım) Hareketleri

Bitkilerde uyaranın yönüne bağlı olmayan irkilme hareketlerine denir.

Turgor basıncındaki ani değişimlerden kaynaklanır. Nastilere sebep olan uyaranlar ısı, ışık vb. gibi dış çevreye ait faktörlerdeki değişimlerdir.

Fotonasti

Bazı bitkilerde, ışık çiçeklerin kapanmasına, karanlık veya gölge de açılmasına sebep olur.

Turgor değişimleriyle açılıp kapanan stomaların bu hareketleri de günün saatleri yani

ışık ve karanlık ile ilgilidir.

Termonasti


Sıcaklık etkisiyle gerçekleşen nasti hareketine termonasti denir.

Örneğin, lalelerin taç yapraklarının 5-10 oC da kapalı, 15-20 oC da açık olması termonastidir.

Sismonasti

Sarsıntının bitkilerde sebep olduğu hareketlerdir.

Örnek: Mimoza bitkisinde sarsılma ile yaprakların kapanması. Birçok bitkinin dokununca tohumlarını uzağa fırlatması. Küstüm otunun sarsılınca yapraklarını kapatıp aşağı doğru sarkması

Tigmonasti

Dokunma uyaranı ile oluşur.

Örnek: Sinekkapan gibi böcekçil bitkilerin yapraklarında dokunmaya karşı duyarlı çıkıntılar bulunur. Böcek bu çıkıntılara dokunursa yapraklar aniden kapanarak böceği yakalar.

Tropizma uyartının yönüne bağlı olarak meydana gelen bir yönelme hareketidir.

 

Nasti ise uyaranın yönüne bağlı olmaksızın yapılan irkilme hareketidir.