Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Çevresel Faktörler, Sıcaklık, Işık, Toprak, Su...
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Bitkisel Hormonlar, Auxsin-Giberellin-Sitokinin-Etilen-Absisik Asit-Kinetin
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Genel Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Tohumlu Bitkilerin Temel Kısımları
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Kollenkima, Pek Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Sklerankima, Sert Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Stoma
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Hidatot
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Tüyler
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Emergens-Dikenler
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Peridermis-Mantar Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Bitkisel Salgılar, Salgıların Bitkilerdeki Görevleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Basit Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Basit Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Kök, Kök Çeşitleri, Kazık Kök, Saçak Kök
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Gövde
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Yaprak
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Yaprak, Terleme
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Bitkilerde Suyun Taşınması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Bitkilerde Besinin Taşınması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkinin Beslenebilmesi İçin Gerekli Koşullar
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkilerde Besin Tuzlarının Önemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Çevresel Faktörler, Sıcaklık, Işık, Toprak, Su...
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Çevresel Faktörler, Sıcaklık, Işık, Toprak, Su...
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Bitkisel Hormonlar, Auxsin-Giberellin-Sitokinin-Etilen-Absisik Asit-Kinetin
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Bitkisel Hormonlar, Auxsin-Giberellin-Sitokinin-Etilen-Absisik Asit-Kinetin

BİTKİSEL HORMONLAR

Oksin

Giberellin

Sitokinin

Etilen

Absisik Asit

Kinetin

                                OKSİN

ÇIKTIĞI YER

Bitkilerin Uç Kısımları

FİZYOLOJİK ETKİLERİ

>Bitkilerin boyca uzamasını sağlar.                   >İlkbaharda kambiyum gelişimini düzenler.

>Hücre bölünmesi, büyümesi, hücre ve doku farklılaşmasını düzenler.

>Bitkinin güneşe yönelmesini sağlar.                 >Meyve vermede etkindir.

>Döllenmiş çiçeğin dökülmesini engeller.          >Solunumu hızlandırır.

>Ovaryumun gelişmesini ve çekirdeksiz meyve oluşumunu sağlar.

>Yapay olarak elde edilen oksinler, tarımda yabani otların yok edilmesinde kullanılır.

>Bitkinin tepe tomurcuğunun gelişmesini sağlarken yan tomurcukların gelişmesini engeller.

Koleoptil: Oksinin gövde ucundan salgılandığı yere denir.

Eksikliğinde:                     Fazlalığında:

>Yapraklar dökülür.          >Büyümeyi durdurur.

                           GİBERELLİN


FİZYOLOJİK ETKİLERİ

>Gövdenin uzamasını sağlar.

>Tohum çimlenmesini uyarır.

>Meyve büyümesini hızlandırır.

>Bitkilerin erken ya da geç çiçek açmasında etkilidir.


NOT:Giberellin hormonu çimlenme sırasında embriyo tarafından salgılanır. Meristematik dokularda, tohum embriyolarında ve genç yapraklarda bol miktarda sentezlenir.

                           SİTOKİNİN


FİZYOLOJİK ETKİLERİ

>Tomurcuk gelişmesini sağlar.

>Tohum çimlenmesinde etkilidir.

>Yaprakların uzun süre yaşamasında etkilidir.

>Hücre bölünmesini uyarır.

>Klorofil sentezini uyarır.


NOT: Köklerde sentezlenir ve ksilem (odun boruları) ile yukarı doğru taşınır. Ayrıca tohum embriyoları, büyüyen yaprak ve meyveler de sitokinin sentezleyebilir.

UYARI: Kökeni primer veye sekonder meristem olabilen ksilem, su ileten borular, ksilem lifleri ve ksilem parankimasından yapılmış olabilir. Ksilemin temel ödevi su iletimi olmakla beraber, içerdiği ksilem lifleri sayesinde destek doku, ksilem parankiması sayesinde besinleri depo etme veya reçinede olduğu gibi salgı maddelerini salma görevlerini de yapabilir. Ksilem parankiması, gelişmiş yüksek bitkilerde bulunur. Özellikle bazı dikotil bitkilerin primer ksileminde parankima hücrelerinin sayıları çok fazladır. Ksilem parankimasının görevi besin maddesini depo etmek bazen salgılamak kısmen de kısa mesafeler için iletimi sağlamaktır.

                    ETİLEN


FİZYOLOJİK ETKİLERİ

>Bitkilerde tohumun çimlenmesini uyarır.

>Tomurcuk gelişmesini uyarır.

>Meyvenin olgunlaşmasını sağlar.

>Yaprak dökümünde etkilidir.

>Meyvelerde  nişastanın şekere dönüşmesinde etkilidir.


NOT:Bitkinin bütün organlarında üretilebilir. Bununla birlikte olgunlaşan meyveler, yaşlanan yaprak ile çiçekler ve meristematik bölgeler önemli sentez yerleridir.

                           ABSİSİK ASİT


FİZYOLOJİK ETKİLERİ

>Uygun olmayan ortamda tohumun çimlenmesini engeller.

>Tohum ve tomurcuklarda uyku halinin devamını sağlar.

>Hücre bölünme hızını düşürür.

>Yaprak, gövde ve yeşil meyveler önemli Absisik  asit sentez merkezidir.

>Bitki büyümesini engeller.

>Uzun süreli susuzluk durumunda stomaların kapatılmasını ve terleme ile fazla su yitirilmesini önlemede rol oynar.

                           KİNETİN


FİZYOLOJİK ETKİLERİ


>Hücre bölünmesini uyarır


>Dal, yaprak ve çiçek gibi yapıların farklılaşmasını sağlar.