Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkinin Beslenebilmesi İçin Gerekli Koşullar
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkilerde Besin Tuzlarının Önemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Genel Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Tohumlu Bitkilerin Temel Kısımları
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Kollenkima, Pek Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Sklerankima, Sert Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Stoma
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Hidatot
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Tüyler
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Emergens-Dikenler
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Peridermis-Mantar Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Bitkisel Salgılar, Salgıların Bitkilerdeki Görevleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Basit Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Basit Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Kök, Kök Çeşitleri, Kazık Kök, Saçak Kök
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Gövde
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Yaprak
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Yaprak, Terleme
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Bitkilerde Suyun Taşınması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Bitkilerde Besinin Taşınması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkinin Beslenebilmesi İçin Gerekli Koşullar
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkilerde Besin Tuzlarının Önemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkilerde Besin Tuzlarının Önemi

Bitki Beslenmesindeki Elementlerin Bazıları ve Görevleri

Azot

Potasyum

Magnezyum

Klor

Demir

Çinko

Minimum Yasası

Gübre

Nodül

Mikoriza

Bitkilerde Besin Tuzlarının Önemi

Bitkiler büyüme ve gelişme için çeşitli besin tuzlarına ihtiyaç duyarlar. Besin tuzlarını oluşturan

elementler makro ve mikro elementler olarak adlandırılır. Bitkilerin fazla miktarda ihtiyaç

duyduğu azot, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kükürt, silisyum makro elementlerdendir.

Bitkilerin çok az gereksinim duyduğu klor, demir, bor, mangan, sodyum, çinko, bakır, nikel,

molibden mikro elementlerdir.

Bitkilerde bu elementler:

>Bileşiklerin yapısına katılır.

>Enzim faaliyetlerinde görev yapar.

>Bitki hücrelerinde ozmotik basıncın düzenlenmesinde görev yapar.

Bitkiler besin elementlerinin optimum düzeyde bulunduğu ortamlarda

en iyi şekilde büyür ve gelişir.

Makro ve mikro elementler bitkilerde büyüme ve gelişmede görevlidir.

Bu elementlerin eksikliklerinde bitkilerde çeşitli gelişim bozuklukları görülür.

Azot

Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu elementtir. Azot aminoasit, nükleik asit, protein, ATP gibi birçok bileşiğin yapısına katılır. Bu nedenle azot eksikliği bitki gelişimini engeller. Yaşlı yapraklarda kahverengi lekeler ve sararma görülür.

Potasyum

Ozmotik basıncın düzenlenmesinde ve bazı enzimlerin aktifleştirilmesinde rol oynar. Bitki kökleri belirli yoğunlukta tüm mineralleri içeren çözeltiler içine yerleştirildiğinde bitkinin normal gelişimini tamamladığı görülür. Potasyum içermeyen çözeltide yetiştirilen bitkilerde ise büyümenin azaldığı ve yaprakların doğal rengini kaybettiği, sarardığı gözlemlenir.

Magnezyum

Bitki hücrelerinde solunum ve fotosentezde görevli enzimlerin aktifleşmesinde rol oynar. Ayrıca klorofilin yapısına katılır. Magnezyum eksikliğinde protein sentezi engellenir. Yaprak damarları arasında lekelenmeler olur. Yapraklar solar, kıvrılır, kurur ve erken dökülür.

Klor

Bitkilerde iyon halinde bulunan klor, fotosentezde ve hücre bölünmesinde

görev alır.

Klor eksikliğinde yapraklar kurur.

Demir
Bitkilerde çok az bulunmasına karşılık klorofil sentezinde rol oynar ve sitokromların yapısına katılır.

Demir eksikliğinde klorofil oluşumu engellendiği için yapraklar beyaza dönüşür.

Çinko

Birçok enzimin aktifleşmesinde ve klorofilin sentezinde rol oynar.

Çinko eksikliğinde bitki fazla büyümez.

Küçük ve şekil bozukluğu olan yapraklar oluşur.

Minimum Yasası

Mineral tuzlar köklerle alınıp yapraklara kadar taşınırlar. Bu minerallerden birinin toprakta yeteri kadar olmaması halinde, diğer mineraller ne kadar çok olursa olsun, bitki diğer minerallerden de miktarı az olan mineral oranında yararlanacağı için gelişme yavaşlar.

Buna minimum yasası denir.

Minimum yasası, bitkilerin beslenmesinde bazı elementlerin gerekli olduğunu belirtmek amacıyla Liebig tarafından ilk kez 1840 yılında ortaya atılmıştır. İlk olarak sadece bitkiler tarafından ortaya konan bu kural daha sonra tüm canlılar ve ekolojik faktörler için genellenmiştir.

Gübre

Bitkilerin büyüme ve gelişmesinde ortamda her zaman yeterli besin elementi bulunmayabilir. Bitkide yeterli büyüme ve gelişmenin sağlanması için bitki beslenmesinde gerekli olan elementleri içeren doğal veya yapay maddeye gübre denir.

Bitkilerde metabolik olaylarda kullanılan besin maddeleri madde döngüleri sayesinde toprakta her zaman bulunur. Ancak erozyon, yanlış sulama gibi nedenlerle topraktaki besin elementlerinin bir kısmı kayba uğrayabilir. Bunların toprağa yeniden kazandırılması gübrelemeyle olur. Gübrelerin bir kısmı azot, fosfor, potasyum vb. elementlerden kimyasal yollarla yapay olarak üretilirken bir kısmı da bitki ve hayvanların kalıntılarının ayrışmasıyla doğal yollardan üretilir.

Nodül


Bezelye, fasulye, yer fıstığı, soya fasulyesi, yonca gibi bazı bitkilerle toprakta bulunan Rhizobium adlı azot bağlayıcı bakteriler arasında ortak yaşam görülür. Azot bağlayan bakterilerin kök hücrelerine girmesiyle kökte nodül olarak adlandırılan yumrular oluşur. Nodüldeki bakteriler ortamdaki azotu bağlayarak amino asit ve protein sentezine katkıda bulunur.

Mikoriza

Bitkilerin çoğu, topraktan su ve minerallerin emilmesi sırasında ortak yaşadıkları mantarlarla iş birliği yapar.

Canlı bitki kökleri ile mantar hifleri arasındaki bu mutualist birliğe mikoriza denir.

Kökler yalnızca uygun mantar türleriyle mikorizayı oluşturur. Mantar hifleri; su ve minerallerin, özellikle fosfatın emilmesi için bitkiye geniş bir yüzey sağlarken aynı zamanda bitkinin fotosentez ürünlerinden yararlanır. Hemen hemen bütün damarlı bitkilerde mikoriza bulunur. Bu tür bitkiler doğada daha iyi rekabet eder, daha iyi gelişir ve bol ürün verir.