Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon=Duplikasyon)
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA Molekül Modelinin Denenmesi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar, Oswald T. Avery ve Arkadaşlarının Deneyi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon=Duplikasyon)
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA Molekül Modelinin Denenmesi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA Molekül Modelinin Denenmesi

DNA Molekül Modelinin Denenmesi

Yarı korunumlu eşlenme, Matthew Meselson ve Franklin Stahl tarafından Escherichia coli (e.coli ) bakterileriyle deneysel olarak gösterilmiştir.

       Bu amaçla E. Coli bakterilerinin yetiştirildiği kültür ortamına, gerekli diğer maddelerin yanında normal azot (N14) yerine, azotun izotopu olan ağır azot (N15) konulmuş.

       Bu ortamda bölünen bakterilerin DNA’larının normal bakteri DNA’larından daha ağır olduğu saptanmış.

       Yeni oluşan bakterilerin DNA’ları incelendiğinde de her birinin bir ipliğinde normal azot (N14), diğer ipliğinde sadece ağır azot (N15) bulunduğu görülmüş.

       Bunun sonucunda DNA’nın bir ipliği aynen korunurken diğer ipliğinin yeniden sentezlendiği saptanmıştır.

Rekombinasyon

UYARI!

DNA’nın replikasyonu ile ilgili olarak, deneysel olarak ispat edilmiş olan bu görüşün yanı sıra deneysel olarak ispatlanamamış, iki farklı görüş daha öne sürülmüştür.

Korunumlu Eşleme: DNA sarmalı hiç açılmadan ve bozulmadan hücre içinde kendine aynen benzeyen bir DNA sentezi yapabilir.

Dağınık Eşleme: DNA molekülü kendini eşleyeceği zaman bazı bölgelerden parçalanır, nükleotid dizisi kopar. Hücre içine dağılan bu nükleotid dizileri hücrede bulunan diğer tamamlayıcı nükleotid dizileri ile birleşir ve yeni DNA’yı yapar.

Rekombinasyon

Canlılarda DNA molekülünün yeniden düzenlenmesine rekombinasyon denir.

Rekombinasyon; krossing-over, mutasyon gibi olgularla gerçekleşir.