Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar, Oswald T. Avery ve Arkadaşlarının Deneyi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Özellikleri

DNA'NIN ÖZELLİKLERİ

Yönetici moleküldür.DNA’daki nükleotit dizilişleri protein molekülündeki aminoasit dizilişini ve sayısını belirler.

Kromozom yapısı DNA’dan oluşur.Genler kromozomlar üzerinde yer alır.

Tüm DNA örneklerinde ; Pürin miktarı = Pirimidin miktarı  ( A + G = T + S )

Kalıtsal bilgiyi taşıyan ve tüm canlılık olaylarını düzenleyen DNA hücre çekirdeğinde kromozomlar içinde, mitokondri ve kloroplastta bulunur.

DNA molekülü, aynı eksen üzerinde birbirine sarmal dolanan iki nükleotit dizisinden oluşur. DNA molekülü bu yapısıyla sarmal bir merdiven görünümündedir.

DNA merdiveninin ayakları üst üste gelen nükleotitlerin şeker (deoksiriboz) ve fosfat moleküllerinden , basamakları ise karşılıklı olarak gelen baz gruplarından oluşur.

DNA merdiveninin basamaklarında karşılıklı olarak gelen baz gruplarından  adeninin karşısına daima timin, guaninin karşısına ise sitozin gelir.

Tüm DNA’larda :    Adenin =Timin       (A = T)         Guanin = Sitozin    (G = S)

DNA merdiveninin basamaklarında karşılıklı gelen baz grupları, hidrojen bağlarıyla bağlanır.

Adeninle, Timin arasında 2 tane hidrojen bağı Guaninle, Sitozin arasında 3 tane hidrojen bağı bulunur.

Bir DNA molekülündeki Guanin + Sitozin nükleotitlerin oranı ne kadar çok ise DNA’nın iki ipliğini birbirinden ayırmak  da o kadar güçtür.

Protistlerden insana kadar bir çok hücrede DNA, çekirdekte bulunan ve kromozom adı verilen çomak şeklindeki yapılarda yer alır. DNA’da kalıtsal karakterleri kontrol eden birim genlerdir.