Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar, Oswald T. Avery ve Arkadaşlarının Deneyi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Özellikleri

DNA’nın YAPISI

Her canlı türünün DNA’sındaki nükleotitlerin

sayısı ve sırası farklıdır.

Deoksiribonükleotitlerden oluşur.

Çift ipliklidir.

Kendini eşler.

Şekeri 5 C’lu deoksiribozdur.

Bazları 4 çeşittir:

Adenin (A) → Pürin bazı                        

Guanin (G) → Pürin bazı

Sitozin ( S veya C) → Pirimidin bazı

Timin (T) → Pirimidin bazı

Biliyor musunuz?

Tek bir hücrenin içindeki bütün DNA'yı söküp alabilseydiniz elde edeceğiniz DNA,

1,5 metre uzunluğunda olurdu.

DNA iplikçiklerinin kalınlıklarını gözümüzde canlandırabilmek oldukça zordur; bir fikir edinebilmeniz için şunu söyleyebiliriz: Bir dikiş iğnesinin deliğinden 5 milyon tane iplikçiği aynı anda geçirebilirsiniz.

Hemoglobin geninde bulunan toplam 1350 tane A, T, C ve G'yi eksiksiz bir biçimde kopyalamak hücrenin yaklaşık 1 dakikasını alır.