Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar, Oswald T. Avery ve Arkadaşlarının Deneyi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Özellikleri

NÜKLEOTİTİN YAPISI

Bir nükleotit üç farklı molekülden oluşur.

        

                                                                                                                   

Nükleozit: Nükleotitin baz ve şeker kısmına nükleozit denir.

Baz + Şeker Nükleozit


Nükleozitin fosforik asitle esterleşmesiyle nükleotit oluşur.


Baz + Şeker + PNükleotit


Binlerce nükleotit bir araya gelerek nükleik asiti meydana getirir.

Nükleik Asit + Protein Nükleoprotein (Kromozom)


Nükleotidler, yapısında bulunan organik baza ve şekere göre isimlendirilirken,

Nükleik asitler sadece şekere göre isimlendirilir.

Tüm nükleotidleri bir arada tutan bağa ortak fosfat bağı veya fosfodiester bağı denir.

Nükleotitlerin sayısı ve dizilişleri farklıdır. Nükleotitlerin farklı dizilişleri yeryüzünde yaşayan canlıların çeşitliliğini açıklayan anahtardır.

Azotlu Organik Baz

Beş Karbonlu Şeker (Pentoz)

Fosforik Asit