Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar, Oswald T. Avery ve Arkadaşlarının Deneyi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar, Oswald T. Avery ve Arkadaşlarının Deneyi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Özellikleri

DNA’NIN KALITIM FAKTÖRÜ OLDUĞUNU DESTEKLEYEN KANITLAR


Hücrelerin çekirdeğinde bulunması

Kromozomların yapısının büyük bir kısmını oluşturması

Tüm vücut hücrelerinde aynı miktarda bulunması

Gametlerde (eşey hücrelerinde) vücut hücrelerinin yarısı kadar bulunması

Hücrede, diğer organik moleküller gibi yıkılıp yeniden sentezlenememesi

Canlılarda hücresel olayların ve kalıtsal karakterlerin kontrolünün kromozomlar üzerinde bulunan genler tarafından gerçekleştirilmesi

Virüslerde, konak hücre içine sadece DNA’nın girmesi, protein kılıfın dışarıda kalmasına rağmen hücre içinde virüse ait protein kılıfların sentezlenmesi

1944 yılında Oswald T. AVERY ve arkadaşları pneumococcus bakterileri ile yaptıkları deneylerle DNA’nın yönetici molekül olduğunu ispatlamışlardır.

OSWALD T. AVERY

Pneumococcus Bakterileri

Oswald T. Avery

Diplococus pneumoniae denilen bakterinin başlıca iki tipi vardır. Bunlardan birinci tipin etrafında polisakkarit yapılı bir kapsül varken ikinci tipte kapsül yoktur.

Kapsüllü olan bakteri zatürree hastalığına sebep olmaktadır. Kapsülsüz olanlar ise akyuvarlar tarafından etkisiz hale getirilebildikleri için hastalık yapamazlar.