Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Genetik Şifre
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Protein Sentezi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, DNA'nın Kalıtım Faktörü Olduğunu Destekleyen Kanıtlar, Oswald T. Avery ve Arkadaşlarının Deneyi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon=Duplikasyon)
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA Molekül Modelinin Denenmesi
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, DNA, DNA'nın Görevleri
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, RNA, RNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, RNA, RNA'nın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, RNA, RNA Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, RNA, RNA Çeşitleri, mRNA
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, RNA, RNA Çeşitleri, tRNA
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Nükleik Asitler, Nükleik Asit Çeşitleri, RNA, RNA Çeşitleri, rRNA
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Genetik Şifre
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Genetik Şifre, Amino Asit Şifreleri
Biyolojisitesi.net, Genden Proteine, Protein Sentezi

AMİNO ASİT ŞİFRELERİ

Amino Asit

Sembolleri

RNA Kodonları

GCU

GCC

GCA

GCG

UYARI!

Alanin

Ala

CGU

CGC

CGG

AGA

AGG

Arjinin

Arj

CGA

AAU

AAC

Asparajin

Asn

GAU

GAC

Aspartikasit

Asp

UGU

UGC

Sistenin

Cys

GAA

GAG

Glutamik asit

Glu

CAA

CAG

Glutamin

Glu

GGU

GGC

GGG

Glisin

Gly

GGA

CAU

CAC

Histidin

His

AUU

AUC

İzolösin

İso

AUA

CUU

CUC

CUA

CUG

UUG

UUA

Lösin

Leu

AAA

AAG

Lizin

Lys

AUG

Başlama Kodonu

Metiyonin

Met

UUU

UUC

Fenilalanin

Phe

CCU

CCC

CCA

CCG

Prolin

Pro

UCU

UCC

UCG

AGU

AGC

Serin

Ser

UCA

ACU

ACC

ACA

ACG

Treonin

Thr

UGG

Triptofan

Trp

UAU

UAC

Tirozin

Try

GUU

GUC

GUG

Valin

Val

GUA

UAA

UAG

UGA

Durma Kodonu

Genetik şifre tüm canlılarda aynıdır.

Örneğin GCU şifresi tüm canlılarda Alanin amino asitini şifreler.

Canlılar arasındaki çeşitlilik genetik şifrenin farklı dizilmesindendir.