Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Konusu
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Güncel Çalışma Alanları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Problemin Belirlenmesi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Hipotezin Kurulması
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Sonuç Çıkarma
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Teori ve Kanun
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları, Bilimsel Çalışma Örneği
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Tarihsel Gelişimi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Günlük Yaşama Katkıları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Hayatı Tehdit Eden Sorunların Çözümünde Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Konusu
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Güncel Çalışma Alanları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Güncel Çalışma Alanları

Botanik

Genetik

Sitoloji

Histoloji

Morfoloji

Anatomi

Embriyoloji

Fizyoloji

Sistematik

Biyokimya

Evrim

Ekoloji

Zooloji

Mikrobiyoloji

Diğer Bilim Dalları

BİYOLOJİNİN GÜNCEL ÇALIŞMA ALANLARI

          Biyolojinin konusu çok geniştir.Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle genetikten uzay biyolojisine kadar bir çok yeni çalışma alanı, mevcutlarına eklenmiştir. Dünyamızdaki canlılar, büyük bir çeşitlilik göstermekte, karada ve suda milyonlarca canlı türü yaşamaktadır. İşte, bir taraftan bu büyük canlı çeşitliliği,  bir taraftan da canlılık olaylarının karmaşıklığı, biyolojinin bir çok alt bilim dallarına ayrılmasına neden olmuştur.


ZOOLOJİ


Hayvanlar alemini inceleyen ana bilim dalıdır.

BOTANİK


Bitkiler alemini inceleyen ana bilim dalıdır.

SİTOLOJİ (HÜCRE BİYOLOJİSİ)


Buna hücre bilimi de denir. Bu bilim dalı hücreyi ve hücrede geçen tüm olayları inceler. Hücre biyolojisinin ilgi alanına hücrenin yapısı, bölünme, hücre içindeki organeller arası iletişim, kanser gibi hastalıkların araştırılması vb. konular girer.

HİSTOLOJİ (DOKU BİLİMİ)


Çok hücreli organizmalardaki dokuların yapısını, bulundukları yerleri ve görevlerini inceleyen bilim dalıdır.


MORFOLOJİ


Canlıların dış yapılarını ve görünüşlerini inceler.

ANATOMİ


Canlıyı oluşturan organları, 

bu organların işlevlerini ve

birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

EMBRİYOLOJİ


Eşeyli çoğalan canlıların döllenmeyle oluşturdukları zigottan meydana gelen ve embriyo denilen canlı taslağının oluşma ve gelişme sürecini inceler.

FİZYOLOJİ

Canlı organizmalardaki organ ve dokuların çalışmasını inceleyen bilim dalıdır.Canlı vücudundaki her organın bir veya birden fazla görevi vardır. Fizyoloji bu görevleri açıklarken fizik ve kimya yasalarından yararlanır. Fizyolojik olayları daha iyi anlayabilmek için anatomi, doku ve hücre bilgisine gereksinim vardır.

SİSTEMATİK (TAKSONOMİ)


Canlı organizmaları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandıran bilim dalıdır.

Tabiattaki çeşitliliği daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Her bitki ve hayvan türünün, dünyanın her yerinde aynı bilimsel adla tanınmasını sağlar.

Örneğin; bal arısının bütün dünyadaki adı Apis mellifera'dır.

BİYOKİMYA

Canlı organizmaların kimyasal yapısını inceleyen bilim dalıdır.

Hem kimya hem de biyoloji bilgisine dayanır.

Biyokimyasal yöntemler, idrar ve kan tahlili gibi uygulamalarda da kullanılmaktadır. Bazı hastalıkların tanısında biyokimyadan yararlanılır.

EVRİM


Canlıların evrimini inceler.

Canlıların milyonlarca yılda geçirdikleri değişimi

inceleyerek yeni türlerin oluşumunu açıklar.

EKOLOJİ (ÇEVRE BİLİMİ)

Canlıların birbirleriyle ve bulundukları ortamla ilişkilerini inceler.

Canlı ve cansız çevrede meydana gelen olumsuz değişiklikleri inceleyerek gerekli uyarılarda bulunur. Günümüzde ortaya çıkan ekolojik problemler,

bu bilim dalının önemini arttırmıştır.

GENETİK (KALITIM BİLİMİ)


Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl geçtiğini inceler.

Modern genetik, genlerin yapısı ve organizmadaki işlevleri üzerinde çalışır.

Genetiğin uygulama alanı, genetik mühendisliğidir.

MİKROBİYOLOJİ


Gözle göremediğimiz mikroskobik canlıların (mikroorganizmaların) beslenme, üreme vb. canlılık özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ: Canlı organizmaların yapısını molekül düzeyinde inceleyen bilim dalıdır. Özellikle nükleik asitler, proteinler, karbonhidratlar ve lipit gibi moleküllerin hücre içerisindeki işlevlerini araştırır.

UZAY BİYOLOJİSİ: Canlıların uzaydaki koşullarda karşılaştıkları yeni durumları, bu durumların canlı üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini,araştıran bilim  dalıdır.

PARAZİTOLOJİ: Asalak (parazit) olarak yaşayan canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

BİYOTEKNOLOJİ: Hücrenin kalıtsal özelliğini ve kalıtsal bilgilerin değiştirilmesini yani biyolojinin tekniğe uygulanmasını inceleyen biyoloji dalıdır.

PALEONTOLOJİ: Jeolojik devirlerde yaşamış canlıların fosillerini inceler.

PATALOJİ: Canlılardaki bozukluk ve anormallikleri inceler.

BAKTERİOLOJİ: Bakterileri inceler.              

VİROLOJİ: Virüsleri inceler.

ONTOGENİ: Bir bireyin zigottan itibaren gelişimlerini inceler.

FİLOGENİ: Bir türün veya soyun evrimsel gelişmelerini inceler.

PROTOZOOLOJİ: Tek hücrelileri inceler.

İHTİYOLOJİ: Balıkları inceler.

MAMMALOJİ: Memelileri inceler.

ORNİTOLOJİ: Kuşları inceler.

ENTOMOLOJİ: Böcekleri inceler.