Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları, Bilimsel Çalışma Örneği
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Problemin Belirlenmesi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Hipotezin Kurulması
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Sonuç Çıkarma
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Teori ve Kanun
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları, Bilimsel Çalışma Örneği
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları, Bilimsel Çalışma Örneği

PROBLEM: Denizlerimizde balıkların azalmasına neden olan etkenler nelerdir?

VERİLER

HİPOTEZ

TAHMİNLER

KONTROLLÜ DENEY

SONUÇ

       

       Sanayi kuruluşlarından atılan atık maddelerin ya da evsel atıkların çok olduğu yerlerde  daha az balık görülmektedir.

      Buralardaki balık ölümleri artmaktadır.

      Kirli suların oksijen tutma kapasitesi düşüktür.


Sanayi atıkları ve evsel atıklar denizlerimizde balıkların

azalmasına neden olmaktadır.

-Atık maddeler balık yumurtalarını bozarak balık sayısının azalmasına neden olabilir.

-Atık maddeler balık embriyolarında bozukluklar yaparak embriyo gelişimini engelleyebilir.

-Atık maddeler suyun oksijen tutma kapasitesini azaltarak balık ölümlerine neden olabilir.

-Atıklar içinde bulunan zehirli maddeler balık ölümlerine neden olabilir.

İki grup balık alınır. Gruplardan biri (deney grubu) sanayi atıkları içeren; diğeri (kontrol grubu) ise atık içermeyen, yani temiz suya konur. Bunun dışında diğer koşullar eşit tutulur. Örneğin; aynı büyüklükteki ortamlarda bulunan balık gruplarına aynı miktarda besin verilir ve her iki ortam sıcaklığının eşit olmasına dikkat edilir. Aynı deney, sanayi atıkları içeren su yerine evsel atıkları içeren su içinde düzenlenir. Deneyler, bir veya birkaç değişkenin (besin, sıcaklık, atıklar vb), olaylar üzerine etkisini incelemek için düzenlenir. Bu deneyde değişken, temiz su ile atık içeren sudur.

        Atık maddelerin balık sayısındaki azalmaya neden olduğunu ya da olmadığını göstermek için her iki grubun balık ölüm oranı belirlenir.Buna ek olarak balık yumurtaları ile embriyolarından sağlıklı ve sağlıksız olanlarının sayısı deney ve kontrol grubunda ayrı ayrı saptanır, sulardaki oksijen miktarı ölçülür. 

        Deney sırasında bu konularda elde edilen veriler, hipotezi destekler veya çürütür. Deney grubunun sonuçlarının kontrol grubuna göre olumsuz olması hipotezin desteklendiğini gösterir. İki grup arasında belirli bir farkın olmaması durumunda ise hipotez çürütülmüş olur.