Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji

                Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji


Doğada yaşayan her canlı, çevresini algılar.Çevresinden aldığı uyarılara göre davranışlar geliştirerek yaşamını sürdürür.

Örneğin; ayılar havaların soğumaya başlamasıyla ve kışın yaklaşmasıyla birlikte vücuduna bol miktarda yağ depolar.Kışın kendisine bir mağara bulur ve kış uykusuna yatar.

Bir başka örnek: Bir ağacın yapraklarının, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Güneş'e döndüğü gözlenir.Bu hareket, yapraklarının daha bol ışık almasına neden olur.

Bütün canlılar içinde insan, çevresinden aldığı duyumlara en karmaşık şekilde cevap veren canlıdır.

        Yaşadığımız çağ "bilgi çağı" olarak nitelendirilmektedir.Üretilen her şey ve problemlerin çözümü, bilim ve bilimsel düşünce sayesindedir. Bilim, insanlara her zaman yol gösterici olmuştur.Bilgiyi üreten, işleyen ve yayan toplumlar tarihin akışını değiştirmiştir.

İnsan doğa olayları karşısında zekasını ve algılama yeteneğini etkin bir şekilde kullanarak problemlere çözüm bulur. Çevresinden aldığı duyumlara, kendisi için en yararlı yanıtları vermeye çalışır.