Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Sonuç Çıkarma
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Problemin Belirlenmesi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Hipotezin Kurulması
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Sonuç Çıkarma
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Sonuç Çıkarma

BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ ÇIKARMA

   Bulguların değerlendirilmesi ve sonuç çıkarma problemin çözümündeki son aşamadır. Bulgular değerlendirilir ve bilimsel çalışma yapan diğer bilim adamlarına duyurulur. Bilimsel yayınlar,  bilim adamının çalışmasını açıklayabileceği bir yöntemdir. Hipotez  ve varılan sonuçlar ilgi çekici olursa bu konuda eleştiriler  veya destekleyici yayınlar yapılabilir. Bazı hipotezler, yıllar boyu tartışılıp denenebilir. Başka hipotezlerin çözümüne ışık tutabilir. Fakat ortaya atılan yeni bulgular, hipotezi geçersiz de kılabilir.

        Yapılan gözlem ve deneyler tahminleri doğrularsa hipotez kuvvetlenir ve kesinlik kazanır.Tersine, gözlem ve deneyler tahminleri doğrulamazsa hipotez çürütülmüş olur.Bu durumda hipotez terk edilir. Var olan bilgi, veri ve sonuçlar tekrar gözden geçirilerek yeni hipotezler kurulur.