Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Teori ve Kanun
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Problemin Belirlenmesi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Hipotezin Kurulması
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Sonuç Çıkarma
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Teori ve Kanun
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları

BİLİMSEL BİR ÇALIŞMADA BAŞLICA BASAMAKLAR

KABUL

TERK

Bilimsel Bilginin Değişkenliği

Problemle ilgili verilerin toplanması

Verilere dayalı hipotezlerin hazırlanması

Hipotezlere dayalı tahminlerde bulunma

Tahminlerin doğruluğunun nicel gözlem ve kontrollü deneylerle araştırılması

Bilimsel problemin açık ve net olarak ortaya konması

Hipotez, gözlem ve deneylerle doğrulanıyorsa diğer bilim insanları ile paylaşılır. Bunun için bilim insanları çalışma sonuçlarını bilimsel dergi ve konferanslarda sunarlar. Bilim insanları kendi alanları ile ilgili gelişmeleri bu yolla takip ederler. Ayrıca yapılan araştırmaların tekrar test edilmesi, yeni problemlerin tanımlanması, hipotezlerin kurulması ve araştırmaların yapılması için bu paylaşım çok önemlidir.

Hipotez, gözlem ve deneylerle doğrulanmamışsa terk edilir.


Yeni bir hipotez hazırlanır.

Bilimsel Bilginin Değişkenliği

        Bilimin bize sunduğu tüm bilgiler değişime açıktır. Bilim, doğa hakkındaki bilgilerimizin geliştiği ve değiştiği bir süreçtir. Bilimsel bilgiler teknoloji ve bilgi düzeyindeki ilerleme, yeni bulguların ortaya çıkması, eski bulguların yeniden yorumlanması veya sosyokültürel faktörlerin etkisiyle değişebilir.

        Ortaya atılan bir iddianın arkasındaki bulgu ve deliller o iddiayı destekleyerek güvenilir bir hale getirebilir, ancak mantıksal olarak hiçbir zaman onun tamamen doğru olduğunu ispatlamaz.