Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Günlük Yaşama Katkıları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Hayatı Tehdit Eden Sorunların Çözümünde Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Problemin Belirlenmesi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Hipotezin Kurulması
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Sonuç Çıkarma
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Teori ve Kanun
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları, Bilimsel Çalışma Örneği
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Tarihsel Gelişimi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Günlük Yaşama Katkıları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Hayatı Tehdit Eden Sorunların Çözümünde Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Hayatı Tehdit Eden Sorunların Çözümünde Biyoloji

HAYATI TEHDİT EDEN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE BİYOLOJİ

--Deniz, göl ve sulak alanların kirlenmesini engellemeye çalışılmaktadır.

--Orman, meraların tahrip edilmesi ve erozyonu önlemek için çözümler geliştirilmektedir.

--Çevreye bırakılan gazlar sebep olduğu küresel ısınma, sera etkisi gibi tehlikelerin en aza indirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

--Birçok canlı türünün ortadan kalkmasıyla biyolojik çeşitliliğin azalması ve doğal dengenin bozulması önlenmeye çalışılmaktadır.

--Hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşmeden dolayı doğal kaynakların tahrip edilmesine karşı çözümler üretilmektedir.

--Akraba evliliklerine bağlı ve diğer kalıtsal rahatsızlıkların önüne geçmeye yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

--Biyolojik zenginlik olan kültür bitkilerinin ve hayvanların ıslah çalışmalarının yapılmasına ve üretimin gereken şekilde arttırılmasına çalışılmaktadır.

--Erozyon ve çevre kirlenmesine bağlı göçler sebebiyle sosyal yapının bozulmasının önlenmesine çalışılmaktadır.

--Rekombinant DNA tekniği ile bakterilerin insülin, büyüme hormonu ve interferon üretmeleri sağlanmış, böylece ilaçların neden olduğu bazı yan etkilerin engellenmesine yönelik çözümler üretilmiştir.

--Grip aşısı bulunmuştur. Bu aşı ile özellikle çocukların, yaşlıların ve vücut direnci düşük kişilerin  mevsim değişikliklerinden daha az etkilenmeleri sağlanmıştır.

--Özel olarak çoğaltılmış bakteri, alg ve mantarlar, endüstriyel ve evsel atıklarda bulunan civa, bakır, uranyum ve kobalt gibi maddelerin ortadan kaldırılmasında kullanılmaktadır.