Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Hipotezin Kurulması
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Problemin Belirlenmesi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Hipotezin Kurulması
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler

DENEYLERİN KURULMASI VE KONTROLÜ


     Bilimsel çalışmaların en önemli aşaması tahminlerin, dolayısıyla hipotezin doğruluğunun araştırılmasıdır.Bu amaçla konusunda uzmanlaşmış araştırmacı, özellikle kontrollü deneyler ve gözlemler yaparak hipotezi test eder. Deneyler, incelenecek olayın hangi etkenlere bağlı olduğunu anlamak için yapılır. Deneyler genellikle doğadaki olaylara benzetilebilir ancak koşulların denetimi insanın elindedir.            

        Deneylerde kontrol grubu ve deney grubu olmak üzere iki grup oluşturulur.Kontrol grubu ile deney grubundan elde edilen veriler karşılaştırılır. Deneyin sonucu, ancak böyle bir karşılaştırma yapıldıktan sonra bir anlam taşır. Aksi halde deneyde hangi etkenlerin ne kadar etkili olduğu belirlenemez.         

DENEY

AMPİRİK DENEY

KONTROLLÜ DENEY

Deney


Laboratuvarda uygun koşullarda yapılan kontrollü gözlemlerdir.

Ampirik Deney

Problemle ilgili yeterli veri bulunmadığında uygulanır.

Deneme-yanılma yöntemidir.

Hipotezlerin denenmesinde kullanılmaz.

Kontrollü Deney

Deney sonucunu etkileyecek koşullardan birini degiştirip, diğerlerinin sabit tutulması ile yapılan deneylerdir.

Deney grubunun yanında bulundurulan kontrol grubu karşılaştırma olanağını ve ayrıca deney sonuçlarının güvenilir olmasını sağlar.