Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Hayatı Tehdit Eden Sorunların Çözümünde Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Konusu
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Problemin Belirlenmesi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Hipotezin Kurulması
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Sonuç Çıkarma
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Teori ve Kanun
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları, Bilimsel Çalışma Örneği
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Tarihsel Gelişimi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Günlük Yaşama Katkıları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Hayatı Tehdit Eden Sorunların Çözümünde Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Konusu
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Konusu

BİYOLOJİNİN KONUSU

          Her bilim, evrendeki belirli bir olguyu konu olarak ele alır ve ayrıntılı şekilde inceler. Temel bilimlerden Astronomi, Fizik, Kimya ve Jeolojinin konusu cansız varlıklardır. Bu bilim dalları cansız varlıkların yapısını ve birbirleriyle etkileşimlerini inceler. Biyoloji de temel bir bilimdir ve konusu yeryüzündeki bütün canlılardır. Günümüzde fosilleri bulunan eski çağlardaki canlılarda biyolojinin inceleme alanında yer alır. Eğer uzay çalışmaları, dünya dışı bazı canlıların varlığını gösterirse onlar da biyolojinin inceleme alanına girecektir.

          "Bio" canlı veya yaşam, "loji" bilim anlamına geldiğinden biyolojinin kelime anlamı canlı veya yaşam bilimi olarak tanımlanır. Biyoloji; canlıların yapısını, çeşitliliğini, vücutlarında gerçekleşen temel yaşam olaylarını,büyüme ve gelişmelerini, davranışlarını, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini ve yeryüzüne dağılışlarını inceler. Biyoloji her canlı türünü özel olarak inceler ve bu incelemelerden insanların yararlanabileceği sonuçlar çıkarır. Bu sonuçlar bazen yeni teknolojilerin bazen de tıpta bir yeniliğin doğmasına yol açabilir.

          Biyolojik bilgi birikimi arttıkça biyolojinin ilgilendiği konular ve sorunlarda artmaktadır. Günümüzde karşı karşıya olduğumuz çok çeşitli sorunlar biyolojik varlığımızı tehdit etmektedir. Bunlar arasında en önemli olanları sağlıksız sanayileşme, düzensiz şehirleşme, erozyon, ozon tabakasının incelmesi,çevre kirlenmesi, türlerin yok oluşu, dengesiz beslenme, açlık ve kontrolsüz nüfus artışıdır.

          Özellikle son yıllarda biyoloji birçok sorunun çözümünde başarılı olmuştur. Örneğin; sağlık alanında organ nakillerinden kalıtsal hastalıklara kadar birçok konuda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Günümüzde biyologlar, canlının genetik yapısında olumlu değişiklikler yapabilecek aşamaya ulaşmışlardır.Genetik mühendisliği adını alan bu çalışmalar tüm dünyada ilgiyle izlenmektedir.


          Bilim, her alanda insanlar için yol göstericilik görevi üstlenmiştir. Bilimsel çalışmalar, insan sağlığının bozulmadan korunmasına, doğanın kendini yenileyebilmesine ve türlerin devamlılığını sağlamaya yöneliktir. Biyolojide her geçen gün genişleyen sınırları ile bu konulara kendi alanında olumlu katkılarda bulunmaktadır.