Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı, Heterotrof (Tüketici) Canlılar
Biyolojisitesi.net, Dünyamız
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Temel Ekolojik Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Canlıları Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı, Ototrof (Üretici) Canlılar
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı, Heterotrof (Tüketici) Canlılar
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı, Hem Ototrof Hem Heterotrof Canlılar
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı, Besin Zinciri ve Enerji Zinciri
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı, Madde Döngüleri, Su Döngüsü
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı, Madde Döngüleri, Su Döngüsü
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı, Madde Döngüleri, Karbon Döngüsü
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı, Madde Döngüleri, Azot Döngüsü
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistem Hizmetleri
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistem Hizmetleri, Sürdürülebilirlik
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistem Hizmetleri, Sürdürülebilirlik, Yapay Bir Ekosistem Oluşturulabilir mi?
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistem Hizmetleri, Sürdürülebilirlik, Nüfus Artışının Sürdürülebilirliğe Etkisi
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistem Hizmetleri, Sürdürülebilirlik, Kentlerin Sürdürülebilirliğe Etkisi
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistem Hizmetleri, Sürdürülebilirlik, Teknolojik Gelişmelerin Sürdürülebilirliğe Etkisi
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistem Hizmetleri, Sürdürülebilirlik, Tarımın Sürdürülebilirliğe Etkisi
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistem Hizmetleri, Sürdürülebilirlik, Ekosistemdeki Bozulmalar Onarılabilir mi?
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom ve Ekosistem Arasındaki İlişki
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Karasal Biyomlar, Orman Biyomları
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Karasal Biyomlar, Orman Biyomları
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Karasal Biyomlar, Orman Biyomları
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Karasal Biyomlar, Çöl Biyomları
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Karasal Biyomlar, Çayır Biyomları
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Sucul Biyomlar, Tatlı Su Biyomları
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Sucul Biyomlar, Tatlı Su Biyomları
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Sucul Biyomlar, Tatlı Su Biyomları, Göl Biyomları
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Sucul Biyomlar, Tatlı Su Biyomları, Akarsu Biyomları
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Sucul Biyomlar, Tatlı Su Biyomları, Sulak Alanlar
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Biyomlar, Biyom Çeşitleri ve Özellikleri, Sucul Biyomlar, Tuzlu Su Biyomları

Ototrof  ( Üretici ) Canlılar

Kendi besinini kendisi sentezleyebilen canlılara ototrof canlı denir.

Fotosentez Yapanlar

Kemosentez Yapanlar

Fotosentez Yapan Canlılar

Ototrof canlılar organik maddeleri sentezlemek için gerekli enerjiyi güneş ışığından sağlarlarsa bunlara fotosentetik ototrof canlılar denir.

FOTOSENTEZ

Klorofilli  canlıların güneş enerjisini kullanarak su ve karbondioksitten organik besin üretmesine fotosentez denir. Fotosentezde ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür.

Fotosentez Yapan Canlılara Örnekler:

 -Yeşil Bitkiler    -Bazı Bakteriler (Klorofil bulunduranlar)     -Öglena       -Mavi-yeşil algler

Kemosentez yapan Canlılar

        Bu canlılar kendi besinlerini üretirken ihtiyaç duydukları enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek elde ederler. Bu canlılara kemosentetik ototrof canlılar denir.

Bu canlılar amonyak, hidrojen sülfür gibi inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri kimyasal enerjiyi su ve CO2’den besin sentezlerken kullanırlar.

Kemosentezde, fotosentezden farklı olarak açığa çıkan oksijen atmosfere verilmez.

Kemosentez olayını sadece bazı bakteriler gerçekleştirir.

Kemosentezin Önemi

Kemosentez yapan canlılar, bazı elementlerin doğadaki devrinin tamamlanmasını sağlarlar. 

NH3, H2S gibi zehirli artıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesini sağlar.

Bazı endüstriyel artıkların parçalanmasını sağlayarak çevre kirliliğini engeller.

Kemosentez Yapan Canlılara örnekler: Nitrit, nitrat , demir ve kükürt bakterileri