Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Canlıları Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı
Biyolojisitesi.net, Dünyamız
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Temel Ekolojik Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Canlıları Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Enerji Akışı

EKOSİSTEMDE ENERJİ AKIŞI

Ekosistemde canlı ve cansız unsurlar arasında enerji akışı ve su, karbon, azot gibi maddelerin döngüsü gerçekleşir.

Madde döngüleri sayesinde yeryüzünde bulunan doğal zenginlikler tekrar tekrar kullanılırken, ekosistemlerdeki enerji ısı enerjisi olarak çevreye verilir.

Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olması üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar tarafından sağlanır.

MADDE VE ENERJİ AKIŞINDA ÜRETİCİ, TÜKETİCİ VE AYRIŞTIRICI İLİŞKİLERİ

BESLENME  İLİŞKİLERİNE GÖRE CANLILAR

Canlılar beslenme şekline göre üç grupta incelenir.

OTOTROFLAR

HEM OTOTROF HEM HETEROTROFLAR

HETEROTROFLAR

Kemosentez Yapanlar

Çürükçül Yaşam

Böcekçil Bitkiler

Bazı Bakteriler

Öglena

Bakteriler

Fotosentez Yapanlar

Yeşil Bitkiler

Öglena gibi Protistler

Mavi-Yeşil Algler

Bazı Bakteriler

Mantarlar

Holozoik Yaşam

Otçullar (Herbivorlar)

Etçiller (Karnivorlar)

Omnivorlar