Biyolojisitesi.net, Dünyamız
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Canlıları Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Dünyamız
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Temel Ekolojik Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Dünyamız, Ekosistemde Canlıları Etkileyen Faktörler

EKOLOJİ

POPÜLASYON

FLORA

EKOTON

BİYOKÜTLE

BİYOLOJİK BİRİKİM

SÜKSESYON

EKOLOJİK NİŞ

MİKROKLİMA

TAŞIMA KAPASİTESİ

ÇEVRE DİRENCİ

PLANKTON

REKABET

TEMEL EKOLOJİK KAVRAMLAR

EKOLOJİ

POPÜLASYON

KOMÜNİTE

BİYOSFER

EKOSİSTEM

HABİTAT

BASKIN TÜR

BİYOM

BİYOTOP

FAUNA

Taşıma Kapasitesi


Bir ekosistemde ya da habitatta yaşayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek fert sayısıdır.

     Şartların olumlu ya da olumsuz yönde değişmesi taşıma kapasitesini artırır

ya da azaltır.

Ekoloji


Canlıların birbirleriyle

ve çevreleriyle olan ilişkilerini

inceleyen bilim dalına denir.

Populasyon


Belli bir bölgede yaşayan

aynı türe ait bireylerin

oluşturduğu topluluğa denir.

Komünite (Yaşama birlikleri)


Belli bir yerde bulunan

tüm populasyonların

oluşturduğu topluluğa denir.

Biyosfer


Canlıların havada, karada ve suda

oluşturduğu kabul edilen

canlı tabakadır.

Ekosistem


Canlılar ve yaşadıkları cansız ortamdan

oluşan bütüne denir.

Habitat


Bir organizmanın doğal olarak

yaşadığı ve üreyebildiği

biyosfer parçasına denir.

Baskın Tür


Komünite içinde sayı ve faaliyet

bakımından göze çarpan türlerdir.

Biyom


Sıcaklık, rüzgar, nemlilik, enlem,

yükseklik ve topografya arasındaki

pek çok ilişki sonucu oluşan

biyotik bölgeye biyom denir.

Biyotop


Canlıların üzerinde yaşadığı ve

hayatın devamı için gerekli kaynakları

bulunduran bölgelere denir.

Fauna


Belli bir bölgede yaşayan

hayvanların tamamına denir.

Flora


Belli bir bölgede yaşayan

bitkilerin tamamına denir.

Ekoton


Koşulları birbirine zıt olan

iki Komünite arasındaki geçiş bölgesi,

yani sınır bölgesi yaşama birliğidir.

Biyokütle


Bir grup organizmanın herhangi bir zamanda

sahip olduğu toplam ağırlığıdır.

Besin zincirinde enerjinin tüketicilere doğru

azalarak aktarılması birey sayısının dolayısıyla

biyokütlenin giderek azalmasına neden olur.

Biyolojik Birikim


Suda çözünmeyen bazı zehirli maddelerin yağ dokudaki birikimidir.

Besin zincirinde üreticiden tüketicilere doğru gidildikçe biyolojik birikim artar.

Süksesyon (Sıralı değişim)


Zamanla bir baskın türün yerini

yeni bir baskın türün almasına denir.

Ekolojik Niş


Populasyonun ekosistemdeki

görevidir.

Mikroklima


Orman gibi bazı yaşama birliklerinde

topraktan ağacın tepesine kadar,

her katta özel bir iklim şartının

göze çarpmasıdır.

Çevre Direnci


Bir türün en yüksek hızda üremesini engelleyen fiziksel ve biyolojik faktörlerdir.

Populasyonların dengeli durumdaki devamlılıkları çevre direncinin kontrolüyle sağlanır.

Plankton


Denizlerde ve tatlı sularda suyun pasif hareketiyle sürüklenen küçük organizmalardır.

Besin zinciri su ortamında bitkisel planktonlarla başlar.

Rekabet


Belirli bir yaşam kaynağı için iki populasyon (ya da iki canlı)

arasında görülen

mücadeleye denir.