Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Temel Ekolojik Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerde Rekabet
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Ekolojik Niş
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Av-Avcı İlişkisi ve Parazitlik
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Mutualizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Protokooperasyon
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Kommensalizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Parazitizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Süksesyon (Sıralı Değişim)
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü, Popülasyon Büyüme Eğrileri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü, Popülasyonia İlgili Görüşler, Malthus Hipotezi, Waynne-Edward Hipotezi, John Elmen Deneyleri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü, Taşıma Kapasitesi
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyondaki Bireylerin Dağılımı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyondaki Yaş Dağılımı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyondaki Aşırı Büyümenin Olası Sonuçları
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Nesli Tehlikede Olan Türler

TEMEL EKOLOJİK KAVRAMLAR

Popülasyon

Komünite

Biyosfer

Ekosistem

Ekoloji

Baskın Tür

Biyom

Fauna

Flora

Habitat

Ekoton

Plankton

Rekabet

Biyokütle

Biyotop

Süksesyon

Ekolojik Niş

Mikroklima

Taşıma Kapasitesi

Biyolojik Birikim

Çevre Direnci

Ekoloji

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına denir.

Komünite

(Yaşama Birlikleri)

Belli bir yerde bulunan tüm popülasyonların oluşturduğu topluluğa denir.

Popülasyon

Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa denir.

Biyosfer

Canlıların havada, karada ve suda oluşturduğu kabul edilen canlı tabakadır.

Ekosistem

Canlılar ve yaşadıkları cansız ortamdan oluşan bütüne denir.

Habitat

Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği biyosfer parçasına denir.

Baskın Tür

Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından

göze çarpan türlerdir.

Biyom

Sıcaklık, rüzgar, nemlilik, enlem, yükseklik ve topografya arasındaki pek çok ilişki sonucu oluşan

Biyotik bölgeye biyom denir.

Fauna

Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tamamına denir.

Flora

Belli bir bölgede yaşayan bitkilerin tamamına denir.

Biyotop

Canlıların üzerinde yaşadığı ve hayatın devamı için gerekli kaynakları bulunduran

bölgelere denir.

Ekoton

Koşulları birbirine zıt olan iki Komünite arasındaki geçiş bölgesi,

yani sınır bölgesi yaşama birliğidir.

Plankton

Denizlerde ve tatlı sularda suyun pasif hareketiyle sürüklenen küçük organizmalardır.

       Besin zinciri su ortamında bitkisel planktonlarla başlar.

Rekabet

Belirli bir yaşam kaynağı için iki populasyon

(ya da iki canlı) arasında görülen

mücadeleye denir.

Biyokütle

Bir grup organizmanın herhangi bir zamanda sahip olduğu toplam ağırlığıdır.

Besin zincirinde enerjinin tüketicilere doğru azalarak aktarılması birey sayısının dolayısıyla biyokütlenin giderek azalmasına neden olur.

Biyolojik Birikim

Suda çözünmeyen bazı zehirli maddelerin yağ dokudaki birikimidir.

Besin zincirinde üreticiden tüketicilere doğru gidildikçe biyolojik birikim artar.

Süksesyon

(Sıralı değişim)

Zamanla bir baskın türün yerini yeni bir baskın türün almasına denir.

Ekolojik Niş


Popülasyonun ekosistemdeki görevidir.

Mikroklima

Orman gibi bazı yaşama birliklerinde topraktan ağacın tepesine kadar, her katta özel bir iklim şartının göze çarpmasıdır.

Taşıma Kapasitesi

Bir ekosistemde ya da habitatta yaşayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek fert sayısıdır.

       Şartların olumlu ya da olumsuz yönde değişmesi taşıma kapasitesini artırır ya da azaltır.

Çevre Direnci

Bir türün en yüksek hızda üremesini engelleyen fiziksel ve biyolojik faktörlerdir.

       Populasyonların dengeli durumdaki devamlılıkları çevre direncinin kontrolüyle sağlanır.