Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Parazitizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Temel Ekolojik Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerde Rekabet
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Ekolojik Niş
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Av-Avcı İlişkisi ve Parazitlik
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Mutualizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Protokooperasyon
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Kommensalizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Parazitizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Süksesyon (Sıralı Değişim)
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu

Birincil (Primer) Süksesyon

İkincil (Sekonder) Süksesyon

SÜKSESYON (ARDILLIK =SIRALI DEĞİŞİM)

Belirli bir zaman periyodu içinde belli bir alanda farklı komünitelerin birbirini izlemesidir. Zamanla baskın türlerin diğer türlerle yer değiştirmesidir.

Baskın Tür: Bir bölgede sayıca en fazla olan ya da göze en çok çarpan türe baskın tür denir.

Süksesyonda her tür, yeni bir tür için uygun bir yaşama ortamı sağlar.

Volkan faaliyetleri, yer sarsıntıları, toprak kayması, erozyon, yangın, seller, buzul istilası, kuraklık, fırtınalar, kara parçalarının çökmesi veya yükselmesi gibi olaylar süksesyona neden olur.


                        Süksesyonlar iki grupta incelenebilir:

Birincil (Primer) Süksesyon

Üzerinde canlı bulunmayan bir ortama ilk kez canlıların yerleşmesiyle gerçekleşir. Böyle çıplak alanlara yerleşen ilk komünitelere öncü komüniteler denir. Değişen koşullar yavaş yavaş başka türlerin de bu alana yerleşmesine olanak sağlar.

Doğal bir ortamda birincil süksesyonun oluşumu sırası ile şöyledir.

Liken " Yosun " Ot " Çalı - Funda " Ağaç

Primer süksesyonun gerçekleşebileceği alanlarda genellikle ilk canlı formları ototrof bakterilerdir.

Liken: Öncü komünitelerdir.Hiçbir canlının bulunmadığı kaya, kum, çakıl gibi ortamlarda gelişirler. Likenler bu ortamın topraklaşmasını sağlar.

Yosun: Likenler rekabeti kaybeder. Yosunlar ortamı nemlendirir. Daha sonra omurgasızlar buraya yerleştiğinde ölü organizmaların çürümesiyle toprak kalitesi artar.

Ot: Ortama yerleşen otsu bitkiler yosunlara karşı rekabeti kazanır. Zamanla canlı çeşitliliği de artmaya başlar.

Çalı – Funda: Otsu bitkiler rekabeti kaybeder. Ortama böğürtlen, ardıç gibi küçük ağaçlar yerleşir. Hayvanlar aracılığıyla büyük ağaçların tohumları ortama taşınır.

Ağaç: Funda-çalı evresinin sonuna doğru başlar. Büyük ağaçlar altında çok sayıda hayvan türleri ve küçük bitkiler bulunur. Ortam şartları anormal derecede değişmedikçe dengeli ve olgunluğa erişmiş bir komünite meydana gelir.Buna klimaks komünite denir.

Klimaks Komünite: Bir ortamda süksesyon sonucu oluşan son komüniteye klimaks komünite denir.

İkincil (Sekonder) Süksesyon


İklim koşullarındaki büyük değişmeler, yangınlar, su baskınları ya da insan müdahalesi ile bir alanda bulunan baskın komünitelerin ortadan kalkıp yerine yeni komünitelerin baskın olmasıyla meydana gelen süksesyondur.

İkincil süksesyonda toprak yapısı bozulmamıştır.

Bu alanlardaki öncü türler, bir yıllık otsu bitkilerdir.

Otsu bitkilerin yerini kısa sürede bodur çalımsı bitkiler alır.

Sonra kavak türleri, sedir ağaçları ortaya çıkar. Bunları meşe türleri izler.

Bu alanlar uzun süre kendi haline bırakılırsa akçaağaç ve kayından oluşan bir komünite görülür.