Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Temel Ekolojik Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerin Özellikleri

Baskın türün yerini bir başka baskın tür alabilir.

Baskın türleri vardır.

Yaşama birliklerinin sınırları vardır.

Tabakalaşma (katmanlaşma) vardır.

KOMÜNİTELERİN ÖZELLİKLERİ

Baskın türleri vardır.

Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından göze çarpan türlerdir. Genel olarak bitkiler kara komünitelerinde baskındır.

Türkiye'de kayın ormanı, sarıçam ormanı, köknar ormanı kara komünitelerinde baskın türlere örnek verilebilir.

Su komünitelerinde belirgin bir baskın türe rastlanmaz.

Bir baskın türün yerini zamanla başka bir baskın tür alabilir.

Baskın türde görülen bu değişmeye süksesyon

(sıralı değişim) denir.

Örnek: Akdeniz'de yanan bir çam ormanının yerini maki topluluğunun alması süksesyondur.

Tabakalaşma (katmanlaşma) vardır.

Bir komünitenin her bölgesinde aynı canlılar yaşamamaktadır. Bunun nedeni mikroklimadır.

Örnek: Bir ormanın üst katmanı ile alt katmanları arasında sıcaklık değişmeleri göze çarpar. Her katmanın kendine özgü koşulları olduğundan her katta bu koşullara uyum sağlamış canlı türleri yaşar.

Yaşama birliklerinin sınırları vardır.

Bir yaşama birliğinin yayılma alanı başka bir yaşama birliğiyle çakışabilir. Bu bölgelere ekoton denir.

Ekotonlarda,

>Canlı sayısı azdır.

>Canlı çeşidi fazladır. (Tatlı ve tuzlu su ekotonlarında canlı çeşidi azdır)

>Toleransı (hoşgörüsü) en fazla olan türler yaşar.

>Madde dönüşümü hızlıdır.