Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü, Popülasyon Büyüme Eğrileri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Temel Ekolojik Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerde Rekabet
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Ekolojik Niş
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Av-Avcı İlişkisi ve Parazitlik
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Mutualizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Protokooperasyon
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Kommensalizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Parazitizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Süksesyon (Sıralı Değişim)
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü, Popülasyon Büyüme Eğrileri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü, Popülasyon Büyüme Eğrileri

S Tipi Büyüme Eğrisi

J Tipi Büyüme Eğrisi

Pozitif Artış Evresi (Kuruluş Evresi)

Logaritmik Artış Evresi

Negatif Artış Evresi

Denge Evresi

Büyüme Hızı

POPULASYON BÜYÜME EĞRİLERİ

Zamana karşı birey sayısı bir grafiğe işlenirse populasyon büyüme eğrileri elde edilir.

        Populasyonlarda iki tip büyüme eğrisi vardır.

S Tipi Büyüme Eğrisi


Bireylerin toplam sayısı ve zaman grafik üzerine işlenmiştir. Zaman birimi ve popülasyondaki birey sayısı türlere göre değişir. Fakat büyüme eğrisinin biçimi bütün populasyonlarda aynıdır.

J Tipi Büyüme Eğrisi


Kısa bir kuruluş evresinden sonra hızlı bir artışın gerçekleştiği logaritmik artış evresi vardır. Ancak, çevre direncinin artması nedeniyle birey sayısı hızla azalacağından hemen negatif evreye geçilir. Denge evresi yoktur.Genellikle böcek gibi küçük hayvan popülasyonlarında görülür.

Pozitif Artış Evresi (Kuruluş Evresi)


Popülasyon artışında başlangıçta hız düşüktür. Çünkü birey sayısı azdır. Çevreye alışma, barınacak yer bulma, yuva yapma gibi nedenlerle çiftleşme oranı düşüktür.

Logaritmik Artış Evresi


Artış hızının en yüksek değere eriştiği evredir.

Bu evrede ölüm oranı düşüktür.

Popülasyonda üreme yaşına ulaşmış olan organizmalar çoğunluktadır.

Negatif Artış Evresi


Çevre direncinin artmasıyla (yiyicilerin, parazitlerin, hastalıkların, rekabetin artışı) popülasyonun artış hızında bir gerileme başlar. Azalma, bir denge meydana gelinceye kadar sürer.

Denge Evresi


Çevre direnci, doğum ve ölüm oranı ile dış ve iç göçleri eşitler.

Sayısal artış yoktur.

Büyüme hızı sıfırdır.

Popülasyonda birim zamanda birey sayısında meydana gelen farktır.