Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Mutualizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Temel Ekolojik Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerde Rekabet
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Ekolojik Niş
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Av-Avcı İlişkisi ve Parazitlik
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Mutualizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Mutualizm

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Örnek 4

Örnek 5

Mutualizm

(Karşılıklı, zorunlu yararlanma)

 İki organizma birbirinden karşılıklı yarar sağlar.

Bu ilişkide beslenme ve barınma temel amaçtır.

Likenler

 Yeşil alg ile mantarların kurdukları ortaklığın adıdır. Bu ilişkide mantar, topraktan aldığı su ile madensel tuzları yosuna verir ve yosunu korur. Yeşil olan alg ise fotosentez yeteneği ile mantardan aldığı su ve madensel tuzları kullanarak organik besinleri sentezler. Sentezlediği organik besinlerin bir kısmını da mantara verir.

İskorpit Hanisi denilen balık türü- Denizşakayığı

Tropikal sularda yaşayan iskorpit hanisi denilen balık türü, denizşakayığının dokunaçlarına tutunarak yaşarken denizşakayığının yakaladığı avların bir kısmını yer, onun yakıcı dokunaçlarıyla düşmanlarından korunur. Buna karşılık bir taraftan besin sağlarken bir taraftan da dokunaçlarını kirleten artıkları temizleyerek ve sürekli hareketiyle suyu yenileyip havalandırarak denizşakayığına yararı olur.

İnsan - İnsan kalın bağırsağında yaşayan bakteriler

İnsan kalın bağırsağında yaşayan bakteriler burada barınır, korunur ve sindirilmeyen besin artıklarıyla beslenir, buna karşılık olarak K ve B vitaminlerini sentezleyerek insana verir.

Termitler - Geviş getiren hayvanlar


Termitler ve geviş getiren hayvanların sindirim sisteminde bulunan bakteriler barınma, korunma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi karşılığında salgıladıkları enzimlerle canlıda selülozun sindirilmesini sağlar.

Azot tutucu bakterilerle - Baklagiller

Azot tutucu bakterilerle baklagil türünden (bakla,bezelye,fasulye) bitkiler arasında kurulan birliktelikler. Bu birlikte azot tutucu, bitkinin kök yumrularında yaşarken bir yandan da bitkinin gereksinimi olan azotu sağlarlar. Bitki de fotosentezle bakterilerin gereksinimi olan organik molekülleri sağlar.