Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyondaki Aşırı Büyümenin Olası Sonuçları
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Nesli Tehlikede Olan Türler
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Temel Ekolojik Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitenin Yapısı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitelerde Rekabet
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Ekolojik Niş
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Av-Avcı İlişkisi ve Parazitlik
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Mutualizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Protokooperasyon
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Kommensalizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Parazitizm
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Komünite Ekolojisi, Komünitede Simbiyotik İlişkiler, Süksesyon (Sıralı Değişim)
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon, Popülasyon Dinamiği, Popülasyon Yoğunluğu
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü, Popülasyon Büyüme Eğrileri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü, Popülasyonia İlgili Görüşler, Malthus Hipotezi, Waynne-Edward Hipotezi, John Elmen Deneyleri
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyonda Doğum ve Ölüm Oranı, Popülasyon Büyüklüğü, Taşıma Kapasitesi
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyondaki Bireylerin Dağılımı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyondaki Yaş Dağılımı
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Popülasyondaki Aşırı Büyümenin Olası Sonuçları
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Nesli Tehlikede Olan Türler
Biyolojisitesi.net, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Nesli Tehlikede Olan Türler

NESLİ TEHLİKEDE OLAN TÜRLER

NESLİ TÜKENMİŞ CANLILAR

Nesli Tehlikede Olan Türler

        Habitatların tahrip edilmesi, ortama yabancı türlerin girmesi ve besin zincirinin bozulması vb. biyoçeşitliliğin azalmasına ve bazı türlerin neslinin tükenmesine neden olmaktadır. Aşırı sulama-kurutma, baraj ve otoyol yapımı, plansız turizm, çarpık kentleşme, plansız madencilik, orman ve makilik alanların tarım alanına dönüştürülmesi sonucunda habitatlar parçalara bölünüp tahrip edilmektedir.

        Bitkiler; eşeysiz (vejatatif) üremeye yöneliyorsa, bu durum bitkilerin yaşadığı ortamda koşulların bozulduğu anlamına gelmektedir ve oluşan yeni döller değişen ortam şartlarına dayanıksızdır. Hayvanlar ise; ya üreme isteksizliği ya da aşırı üreme eğilimiyle yaşadıkları çevrede hayatlarını devam ettiremezler ve yok olurlar.

        Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre dünyada bilinen 9040 kuş türünün %13’ü yok olma tehlikesi altındadır. Tatlı su balık türlerinin yaklaşık %20’sinin nesli tükenmiştir ya da tehlike altındadır.

        Türkiye endemik bitkiler açısından ciddi tehditlere karşı karşıyadır. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN 2001) kriterlerine göre endemik türlerimizin yaklaşık 600 kadarı tehlike sınırında, 700 kadarı da tehlike altındadır. Türkiye’de bulunan 141 sürüngen ve kurbağa türünden 16 tür endemik olup bunlardan 10’u tehlike altındadır.

        Tespit edilen 460 kuş türünden 17 tür tehlike altında, büyük çoğunluğu da koruma gerektiren türler arasındadır. 161 memeli türünden çakal, su samuru vb. 23 tür tehlike altında olup koruma altına alınmıştır.

        İri başlı deniz kaplumbağası, kelaynak, Akdeniz foku, Çoruh engereği, uzun balina, kırmızı benekli alabalık, Eber sarısı, Konya gaşağı, Mersin emzik otu, yara otu sadece ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılardır.