Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Şekillerine Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Beslenmelerine Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, Sınıflandırmanın Önemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Analog Organ, Homolog Organ
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlıların Sınıflandırmasında Ölçüt Alınan Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sınıflandırma Birimleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, İkili Adlandırma
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Şekillerine Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Beslenmelerine Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Beslenmelerine Göre Bakteriler

BESLENMELERİNE GÖRE BAKTERİ ÇEŞİTLERİ

Fotoototrof Bakteriler

Kemoototrof Bakteriler

Saprofit Bakteriler

Parazit Bakteriler

Simbiyoz Bakteriler

NOT!

Ototrof Bakteriler

Yaşamları için gerekli olan organik besinleri sentezleyebilen bakterilerdir.

Besinleri sentezlemede kullandıkları enerji kaynağına göre ikiye ayrılır:

Heterotrof Bakteriler

Gereksinim duydukları

glikoz, aminoasit, vitamin

gibi organik molekülleri sentezleyemediklerinden

bu besinleri ortamdan

hazır olarak alırlar.

3'e ayrılırlar:

        Fotosentez yapan bakterilerin büyük bir kısmı bitkilerde olduğu gibi hidrojen kaynağı olarak su kullanmaz. Bunun yerine hidrojensülfür ( H2S) veya başka hidrojenli bileşikler kullanırlar. Atmosfere oksijen gazı vermezler.

Parazit (Asalak) Bakteriler


ðSindirim enzimleri yoktur. Bu nedenle sindirilmiş besinlerin bulunduğu ortamlarda yaşamak zorundadır.

ðHastalık yapan türlerine patojen bakteri denir.

ðPatojenlerin hastalık yapma yetenekleri;

1.Çoğalma hızlarına

2.Ürettikleri toksinlerin etki derecelerine

3.Kolayca yayılabilme özelliklerine bağlıdır.

Saprofit (Çürükçül) Bakteriler


ðOrganizmaların ölüleri veya artıklarıyla beslenirler.

ðHücre dışı sindirim yaparlar.

ðOrganik maddeleri inorganik maddeye çevirirler.

ðToprağın organik madde bakımından zenginleşmesini sağlayarak humuslu toprak oluştururlar.

ðTabiattaki madde döngülerinde rol oynarlar.

Simbiyoz (Mutual) Bakteriler

ðOrtak yaşayan bakterilerdir.

ðSindirim enzimleri olmadığından organik besinleri üzerlerinde yaşadıkları canlıdan hazır olarak alır. Bunun karşılığında da içlerinde yaşadıkları canlıya çeşitli yararlar sağlarlar. Örneğin; insan kalın bağırsağında yaşayan Escherichia coli bakterileri böyledir.

Bu bakteriler aldıkları organik besinlere karşılık yaptıkları K ve B vitaminlerini konak canlıya (insana) verir.

Fotoototrof (Fotosentetik) Bakteriler

ðGüneşin ışık enerjisinden yararlanarak organik besinleri sentezler.

ðKloroplastları olmamasına karşın sitoplazmalarındaki klorofil ve enzimler yardımıyla su ve karbondioksiti glikoza dönüştürür.

ðFotosentetik bakteriler bu reaksiyonlarda hidrojen kaynağı olarak H2S ve H2 gibi maddeleri kullanırlar.Değişik yan ürünler oluşturabilirler.Karbon kaynağı olarak da CO2 kullanırlar.     

Kemoototrof (Kemosentetik) Bakteriler

ðKlorofilleri olmadığından ışık enerjisinden yararlanamaz.

ðKendi besinlerini sentezlemek için gerekli olan enerjiyi kükürt, demir gibi bileşikleri oksitleyerek sağlarlar. (H2S, NO2, NH3, NH4, N2 gibi)

       Kokuşma ürünü olan amonyağın kemosentetik bakteriler yardımıyla nitrat tuzlarına dönüştürülmesine nitrifikasyon denir. Bu nedenle, kemosentetik bakteriler doğadaki azot dolaşımında etkin rol oynar.