Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, Sınıflandırmanın Önemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, Sınıflandırmanın Önemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Çeşitleri

SINIFLANDIRMANIN ÇEŞİTLERİ

Suni Sınıflandırma


(Ampirik sınıflandırma)


ðCanlıların dış görünüşlerine bakılarak yapılan sınıflandırmaya denir.


ðNitel gözlemlere dayanır.


ðCanlının dış görünüşü ve yaşadığı ortam dikkate alınır.


ðBilimsel değeri yoktur.

Doğal Sınıflandırma


(Filogenetik sınıflandırma)


ðCanlıların kökenleri, anatomileri, morfolojileri, fizyolojik, biyokimyasal

ve moleküler yapıları, beslenme, üreme, boşaltım şekilleri göz önüne alınarak

yapılan sınıflandırmaya denir.


ðDoğal sınıflandırma bilimseldir.