Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlıların Sınıflandırmasında Ölçüt Alınan Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, Sınıflandırmanın Önemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Analog Organ, Homolog Organ
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlıların Sınıflandırmasında Ölçüt Alınan Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler

SİSTEMATİK BİRİMLER

ÄSınıflandırmanın en küçük birimi türdür.

ÄTür sistematiğin temel birimi olarak kabul edilir.

ÄTür özellikleri embriyonik gelişmenin sonuna doğru ortaya çıkar.

ÄBilimsel anlamda yapı benzerliğine dayanarak canlıları Carl Von LİNNE sınıflandırmıştır. Linne, türlerin sayı ve çeşitlerinin sabit ve değişmez olduğuna her tür içinde ideal bir tip bulunduğuna ve bu tipe göre sınıflandırma yapılacağına inanıyordu.

        Linne;

-Türü, sınıflandırmanın temel birimi kabul etmiştir.

-Canlıları ikili adlandırma metodunu geliştirmiştir.

Carl Von LINNE

İkili Adlandırma

Tür

UYARI!

İkili Adlandırma

Canlı türlerini iki Latince kelime ile adlandırma (binomial) sistemidir. Bu adlandırmada birinci kelime, türün bağlı bulunduğu cins adı olup büyük harfle başlar, ikinci kelime ise tanımlayıcı adı olup küçük harfle başlar. Her ikisi, birden tür adı olarak ifade edilir.

Tür


Doğada yalnızca kendi aralarında üreyerek verimli döller oluşturabilen, ortak bir atadan gelen, benzer bireylerin meydana getirdiği topluluktur.

Bir türü oluşturan bireylerin;

vBeslenme şekli

vÜreme şekli

vHücre yapısı

vKromozom sayısı aynıdır.

Bir türü oluşturan bireylerin;

vNükleotid dizilişi

vProtein çeşidi

vEnzim çeşidi

vDış görünüşlerinde farklılıklar olabilir.