Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sınıflandırma Birimleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, İkili Adlandırma
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, Sınıflandırmanın Önemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Analog Organ, Homolog Organ
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlıların Sınıflandırmasında Ölçüt Alınan Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sınıflandırma Birimleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, İkili Adlandırma
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, İkili Adlandırma

İkili Adlandırma

        Canlı türlerini iki Latince kelime ile adlandırma (binomial) sistemidir. Bu adlandırmada birinci kelime, türün bağlı bulunduğu cins adı olup büyük harfle başlar, ikinci kelime ise tanımlayıcı adı olup küçük harfle başlar. Her ikisi, birden tür adı olarak ifade edilir.

Canlı türlerinin Latince kelimelerle adlandırılmasının iki önemli yararı olmuştur:

1.Tüm dünyada canlı türlerinin aynı adla adlandırılmasını sağlamıştır.

2.Olası karışıklıkları önlemiştir. Örneğin; Pinus nigra (kara çam) ve Pinus sylvestris (sarı çam)

halk arasında çam olarak adlandırılır. Oysa bunlar farklı türdendir.

Homo sapiens

Canis lupus

Canis familiaris

Felis leo

Felis tigris

Felis domesticus

Mus musculus

Testuda graeca