Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Analog Organ, Homolog Organ
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, Sınıflandırmanın Önemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Analog Organ, Homolog Organ
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Tarihçesi

ARİSTO'NUN SINIFLANDIRMASI

CANLILAR

BİTKİLER

HAYVANLAR

Otlar

Çalılar

Ağaçlar

Havada Yaşayanlar

Karada Yaşayanlar

Suda Yaşayanlar

SINIFLANDIRMANIN TARİHÇESİ

İlk sınıflandırma, ARİSTO (M.Ö.383- 322) tarafından yapılmıştır. Aristo canlıları yaşadıkları ortama ve dış görünüşlerine göre sınıflandırmıştır.  Daha sonra 4. Yy' da St. Augustine, hayvanları insanlar için yararlı, zararlı ve gereksiz olmak üzere sınıflandırmıştır. Ortaçağın bitki koleksiyoncuları bitkileri; meyve verenler, sebze verenler, lif verenler ve odun verenler olmak üzere sınıflandırmışlardır.    17. Yy'da John RAY ilk olarak tür kavramını ortaya atmış, ortak atadan olan benzer bireyler bütününe tür demiştir. Bu adımı canlıyla ilgili gözlemlerini canlının atalarına ait özelliklerle birleştirdiği için önemlidir.  Yapı benzerliğine dayanarak bitki ve hayvanların sınıflandırılması sağlam bir sistematik esasa göre ilk kez İsveçli biyolog Carl Von LİNNE (1707 - 1778) tarafından yapılmıştır.