Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Bölümleri, Dış Kulak
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Bölümleri, Orta Kulak
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Doku
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresinin Bölümleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresi Tipleri, Şekillerine Göre Sinir Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresi Tipleri, Şekillerine Göre Sinir Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresi Tipleri, Görevlerine Göre Sinir Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, İmpuls Oluşumu ve İletimi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Uyartı Şiddeti ve Hızı
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinaps, Sinapstan Uyartı İletimi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, İmpuls (Uyartı) İletimi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Nöronlararası Bağlantı Şekilleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Sistemi ile Endokrin Sistemin Birlikte Çalışması
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Ön Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Uç Beyin-Ara Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Uç Beyin-Ara Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Orta Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Arka Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Omurilik
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Omurilik, Omuriliğin Görevleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Omurilik, Refleks
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Omurilik, Refleks, Refleks Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Çevresel (Periferik) Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Çevresel (Periferik) Sinir Sistemi, Somatik Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Çevresel (Periferik) Sinir Sistemi, Otonom Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Hormon
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Hipofiz Bezi Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Hipofiz Bezi Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Tiroid Bezi Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Tiroid Bezi Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Tiroid Bezi Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Pankreas Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Pankreas Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Pankreas Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Pankreas Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, İnsanda Endokrin Sistem ve Hormonların Düzenlenmesi, Feed-Back
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Gözün Bölümleri, Sert Tabaka
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Gözün Bölümleri, Sert Tabaka
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Gözün Bölümleri, Damar Tabaka
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Gözün Bölümleri, Ağ Tabaka (Retina)
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Göz Uyumu
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Görme Olayı, Görme Nasıl Gerçekleşir?
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Görme Olayı, Renklerin Görülmesi
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Görmenin Kimyası
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Göz Kusurları ve Tedavisi
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Bölümleri, Dış Kulak
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Bölümleri, Dış Kulak
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Bölümleri, Orta Kulak
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Bölümleri, Orta Kulak

                                                        ORTA KULAK

èKulak zarı ile dış kısımdan, oval pencere ile iç kısımdan kapatılmıştır.

èÇekiç, örs, üzengi kemikleri bulunmaktadır.

èÇekiç kemiği kulak zarıyla, üzengi kemiği iç kulağa açılan oval pencere zarıyla bağlantılıdır.

èÇekiç, örs, üzengi kemikleri kulak zarına gelen ses dalgalarını kuvvetlendirerek  oval pencereye,

oradan da iç kulağa iletilmesinde görev yaparlar.

èOrta kulağın iç kulakla bağlantılı olan kısımlarına  oval pencere veya yuvarlak pencere denir.

èOval pencerenin iç kulağa bakan tarafındaki iç kulak boşluğuna dalız denir.Dalız ses dalgalarının

orta kulaktaki çekiç, örs, üzengi kemiklerinden sonra ilk iletildiği yerdir.

èOrta kulak östaki borusu adı verilen  bir kanalla yutağın üst kısmına açılır.

èÖstaki borusu kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncını dengeler. Östaki borusu olmasaydı, dış hava basıncındaki değişmeler, kulak zarının çökmesine neden olurdu.

èÖstaki borusunun yutağa açılan ucu normalde kapalıdır. Dış ve orta kulakta basınç farkı oluştuğunda östaki borusunun ucu açılır ve basınç ayarlanır.

èÖstaki borusunun yutak tarafındaki ucunda insanın kendi sesinden rahatsız olmasını engelleyen bir kapakçık vardır. Bu kapakçık yutkunma ve esneme ile açılabilir.