Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Ön Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Orta Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Doku
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresinin Bölümleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresi Tipleri, Şekillerine Göre Sinir Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresi Tipleri, Şekillerine Göre Sinir Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresi Tipleri, Görevlerine Göre Sinir Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, İmpuls Oluşumu ve İletimi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Uyartı Şiddeti ve Hızı
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinaps, Sinapstan Uyartı İletimi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, İmpuls (Uyartı) İletimi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Nöronlararası Bağlantı Şekilleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Sistemi ile Endokrin Sistemin Birlikte Çalışması
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Ön Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Uç Beyin-Ara Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Uç Beyin-Ara Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Orta Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Arka Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Omurilik
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Omurilik, Omuriliğin Görevleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Omurilik, Refleks
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Omurilik, Refleks, Refleks Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Çevresel (Periferik) Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Çevresel (Periferik) Sinir Sistemi, Somatik Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Çevresel (Periferik) Sinir Sistemi, Otonom Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Hormon
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Hipofiz Bezi Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Hipofiz Bezi Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Tiroid Bezi Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Tiroid Bezi Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Tiroid Bezi Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Pankreas Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Pankreas Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Pankreas Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, Pankreas Hormonları
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Hormonlar, İnsanda Endokrin Sistem ve Hormonların Düzenlenmesi, Feed-Back
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Gözün Bölümleri, Sert Tabaka
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Gözün Bölümleri, Sert Tabaka
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Gözün Bölümleri, Damar Tabaka
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Gözün Bölümleri, Ağ Tabaka (Retina)
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Göz Uyumu
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Görme Olayı, Görme Nasıl Gerçekleşir?
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Görme Olayı, Renklerin Görülmesi
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Görmenin Kimyası
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Göz ve Görme Duyusu, Göz Kusurları ve Tedavisi
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Bölümleri, Dış Kulak
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Bölümleri, Dış Kulak
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Bölümleri, Orta Kulak
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Bölümleri, İç Kulak
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, İşitme Nasıl Olmaktadır?
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Kulak, İşitme ve Denge, Kulağın Denge Sağlama Görevi
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Burun ve Koku Alma Duyusu
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Burun ve Koku Alma Duyusu, Koku Duyusunun Oluşumu
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Burun ve Koku Alma Duyusu, Dil ve Tat Alma Duyusu
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Burun ve Koku Alma Duyusu, Dil ve Tat Alma Duyusu, Tat Duyusunun Oluşumu
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Deri ve Mekanik Duyular
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Deri ve Mekanik Duyular, Derinin Yapısı, Üst Deri
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Deri ve Mekanik Duyular, Derinin Yapısı, Üst Deri
Biyolojisitesi.net, Sinirler ve Hormonlar, Duyu Organları, Deri ve Mekanik Duyular, Derinin Yapısı, Alt Deri

                                                Uç Beyin

ÜBeynin kısımlarını üstten kapatır.

Üİki yarım küreden oluşur.

ÜYarım küreler birbirine üstten nasırlı cisim,

alttan beyin üçgeni denilen bağlarla bağlanır.

ÜBeyin yarım kürelerini enine ayıran yarığa rolando yarığı denir.

ÜRolando yarığının üst kısmında motor,alt kısmında

ise duyu nöronlarının yer aldığı bölgeler bulunur.

ÜMotor nöronlar bacak kaslarını, duyu nöronları ise karın,kol ve

el kaslarını idare ederler.Yarığın  en alt kısmında ise yüz

kaslarını idare eden nöronlar bulunur. Beyin kabuğunda görüntü

ve sesle ilgili uyartıları algılayan, sembolleri ve konuşmayı

idare eden merkezler vardır.

Hafıza, öğrenme,değerlendirme ve hayal kurma gibi faaliyetlerin

idare edildiği merkezlerde burada bulunur.

İnsan şahsiyetinin de bu bölge ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir.

Ara Beyin (Diencephalon)

ÜTalamus, hipotalamus ve hipofiz bezinin arka bölgesini içine alır.

ÜAra beyin yukarı uzayarak epifizi, aşağı doğru uzayarak hipofizi oluşturur.

Talamus

Hipotalamus

Hipofiz

HİPOTALAMUS

ðAra beynin taban kısmına denir.

ðİştah, su dengesi, hormon salgılaması, karbonhidrat ve yağ metabolizması, kan basıncı ve uyku düzenlenmesi ile ilgili merkezleri bulundurur.

ðHipotalamusun ön kısmı vücut ısısının artmasını, arka kısmı ise vücut ısısının düşmesini önler. Böylece vücut ısısının sabit kalması sağlanır.

ðSalgı yapan sinir hücrelerinin de bulunduğu bir merkezdir. Bu salgılar hipofiz bezinin özellikle ön lobundan hormon salgılanmasını uyarır.

ðHipotalamusun tümüyle çıkarılması sürekli uykuya neden olur.

TALAMUS

ðKoku duyusu hariç bütün duyuların toplanma ve dağılma merkezidir.

ðBeynin alt kısmı ve omurilikten gelen sinirlerle uç beyindeki duyu merkezlerine giden sinirlerin geçtiği yerdir.

ðHeyecan duygusunun dışa vuran tepkilerini düzenler.

ðUyku halinde Talamus ve beyin kabuğu işlev yapmaz.

  

HİPOFİZ

ðDiğer endokrin bezlerin, dolayısıyla organların çalışmasını düzenler.