Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Güncel Çevre Sorunlarının Bazıları
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Hava Kirliliği, Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Önlemler
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Çevre Sorunları Nelerdir?
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Çevre Kirliliğinin Sınıflandırılması
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Çevre Sorunlarının Başlıca Kaynakları
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Güncel Çevre Sorunlarının Bazıları
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Hava Kirliliği
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Hava Kirliliği, Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Önlemler
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Hava Kirliliği, Sera Etkisi ve Küresel Isınma

1.Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği

2.Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği

3.Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği

HAVA KİRLİLİĞİ

Hava kirliliği; canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır.

Hava kirliliğini kaynaklarına göre

3 grupta incelenebilir:

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği


Ülkemizde özellikle ısınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açmaktadır.

Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan

Hava Kirliliği


Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır.

Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği


Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.