Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Çevre Kirliliğinin Sınıflandırılması
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Çevre Sorunlarının Başlıca Kaynakları
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Çevre Sorunları Nelerdir?
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Çevre Kirliliğinin Sınıflandırılması
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Çevre Sorunlarının Başlıca Kaynakları
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları, Çevre Sorunlarının Başlıca Kaynakları

Çevre Sorunlarının Başlıca Kaynakları

Göçler ve düzensiz şehirleşme,

Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı,

Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,

Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,

Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava kirliliği,

Motorlu araçlar ve deniz araçları,

Maden, kireç, taş ve kum ocakları,

Gübre ve zirai mücadele ilaçları,

Atmosferik olaylar ve doğal afetler,

Kanalizasyon sularının arıtılmaksızın alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,

Katı atıklar ve çöp,

Sulak alanların ve göllerin kurutulması,

Arazilerin yanlış kullanımı,

Kaçak avlanma,

Televizyon,bilgisayar ve röntgen;tomografi vb;tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyon,

Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü.