Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP

ENERJİNİN TEMEL MOLEKÜLÜ


ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP)

Bütün canlılar hayatsal etkinliklerinde doğrudan ATP enerjisi kullanırlar.

Yüksek enerjili fosfat bağlarına sahip olan ATP’nin fosfatları koptuğu zaman diğer kimyasal bağlardan çok daha fazla enerji serbest kalır.

ATP; adenin, riboz ve üç molekül fosforik asitten meydana gelmiştir.

Virüsler hariç her canlı enerji sentezler.

ATP depo edilmez. Gerektiği kadar üretilip, harcanır.

ATP’nin kademeli olarak yıkılması, enerjinin ekonomik kullanılması ve açığa çıkabilecek fazla enerjinin ısıya dönüşerek hücreye zarar vermemesi açısından önemlidir.

ATP’nin yapımı ve yıkımı birbirinin tersi olaylardır.