Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji

CANLILIK VE ENERJİ


ENERJİ: Maddede bir değişiklik ya da hareket oluşturabilme yeteneğidir.


-Canlılar için gerekli olan enerji çeşitleri; ısı, ışık ve kimyasal enerjidir.

-Doğadaki temel enerji kaynağı Güneş’tir.

-Isı enerjisi , enerji dönüşümlerinin en son şeklidir.

-Canlılardaki enerji üretimi ve dönüşümünü inceleyen bilim dalına biyoenerjetik denir.


Biyoenerjetik biliminin ana başlıkları şunlardır:

>Güneşin ışınım enerjisinin organik bileşiklerdeki kimyasal bağ enerjisine dönüşümü (fotosentez)

>Organik bileşiklerdeki kimyasal bağ enerjisinin, hücre içinde kullanılabilen yüksek enerjili fosfat bağlarına dönüşümü (hücresel solunum)

>Fosfat bağlarındaki kimyasal enerjinin hücre içindeki veya çok hücreli organizmalardaki kullanım biçimlerine dönüşümü.


Entropi: Bir sistemin düzensizliğini arttıran temel faktör, o sistemin ısı almasıdır. Bir sistem ne kadar çok ısı alırsa o kadar düzensizleşir, çünkü sıcaklık artışı atom ve moleküllerin gelişigüzel hareketlerine neden olur. Düzensizlikteki artış entropi ile ölçülür