Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Vitaminler, Vitamin Çeşitleri, Yağda Çözünen Vitaminler-Suda Çözünen Vitaminler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Vitaminler, Vitamin Çeşitleri, Yağda ve Suda Çözünen Vitamin Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Problemin Belirlenmesi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Hipotezin Kurulması
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Kontrollü Deneyler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Sonuç Çıkarma
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Teori ve Kanun
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Bilimde Kullanılan Yöntemler, Bilimsel Çalışma Basamakları, Bilimsel Çalışma Örneği
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Tarihsel Gelişimi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Günlük Yaşama Katkıları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Hayatı Tehdit Eden Sorunların Çözümünde Biyoloji
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Konusu
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Güncel Çalışma Alanları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji, Biyolojinin Uygulama Alanları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Hücresel Yapı
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Büyüme ve Gelişme
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Hareket
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Beslenme
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Solunum
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Boşaltım
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Uyum (Adaptasyon)
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Üreme
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Çevresel Uyarılara Tepki (İrkilme)
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Metabolizma
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Ortak Özellikleri, Organizasyon
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler, Su
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler, Asitler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler, Bazlar
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler, Bazlar, Asit-Baz Dengesi
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler, Tuzlar
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler, Mineraller
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Metabolizma Olayları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Metabolizma Olayları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Metabolizma Olayları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Metabolizma Olayları
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Organik Bileşikler ve Görevleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Monosakkaritler, Pentozlar, Heksozlar, Riboz-Deoksiriboz, Glikoz-Fruktoz-Galaktoz
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Monosakkaritler, Pentozlar, Heksozlar, Riboz-Deoksiriboz, Glikoz-Fruktoz-Galaktoz
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Monosakkaritler, Pentozlar, Heksozlar, Riboz-Deoksiriboz, Glikoz-Fruktoz-Galaktoz
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Disakkaritler, Maltoz-Sakkaroz-Laktoz
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Disakkaritler, Maltoz-Sakkaroz-Laktoz
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Disakkaritler, Maltoz-Sakkaroz-Laktoz
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Disakkaritler, Maltoz-Sakkaroz-Laktoz
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Polisakkaritler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Polisakkaritler, Selüloz
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Polisakkaritler, Nişasta
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Polisakkaritler, Glikojen
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Karbonhidratlar, Polisakkaritler, Kitin
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Yağlar
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Yağlar, Yağ Asitleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Yağlar, Yağların Çeşitleri, Doymuş Yağlar-Doymamış Yağlar-Margarinler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Yağlar, Yağların İnsan ve Hayvan Vücudundaki Görevleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Yağlar, Yağların Sınıflandırılması
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Proteinler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Proteinler, Proteinlerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Proteinler, Amino Asitler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Proteinler, Proteinlerin Görevleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Enzimler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Enzimler, Enzimlerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Enzimler, Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Hormonlar
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Vitaminler, Vitaminlerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Vitaminler, Vitamin Çeşitleri, Yağda Çözünen Vitaminler-Suda Çözünen Vitaminler
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Vitaminler, Vitamin Çeşitleri, Yağda ve Suda Çözünen Vitamin Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Yaşam Bilimi Biyoloji, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler, Vitaminler, Vitamin Çeşitleri, Yağda ve Suda Çözünen Vitamin Çeşitleri

A Vitamini

D Vitamini

E Vitamini

K Vitamini

B1 (Thiamin)

B2 (Riboflavin)

B3 (Niasin=PP)

B5 (Pantotenik Asit)

B6 (Piridoksin)

B7 (Biotin)

B9 (Folik Asit)

B12 (Kobalamin)

C (Askorbik Asit)

VİTAMİN ÇEŞİTLERİ

Bulunduğu Besinler

Görevi

Eksikliğinde

Uyarı

Balık yağı, karaciğer, böbrek, süt ve süt ürünleri, yumurta, tereyağı, havuç, çilek, karnabahar, marul, maydanoz vb.

-Sindirim, solunum, görme ve üreme organlarının sağlıklı olmasını sağlar.

-Epitel hücrelerinin fonksiyonu için gereklidir.

-Alacakaranlıkta görmeyi sağlar.

-E vitamini ile birlikte çocuklarda büyümeye yardım eder.

-Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır.

-Gece körlüğü ve önemli göz bozuklukları, körlük

-Hastalıklara karşı vücut direncinde azalma        -Kalp ve böbrek rahatsızlıkları

-Çocuklarda kemik ve diş gelişiminde gecikme    -Halsizlik ve deride kuruma

A vitamini yiyeceklerimizde iki şekilde bulunur

A vitamini şeklinde balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı ve tereyağında bol miktarda bulunur. Provitamin (vitamini oluşturan ön madde) A şeklinde yeşil ve sarı renkli sebze ve meyvelerde karoten şeklinde bulunur. Karoten karaciğerde A vitaminine dönüştürülerek depolanır.

Balık , tereyağı, yumurta ve sütte bulunan D vitamininin ön maddesi, vücutta Güneş'in ultraviyole (mor ötesi) ışınlarının etkisi ile D vitaminine dönüşür.

-Kalsiyum ve fosforun ince bağırsaklardan emilmesini sağlar.

-Kalsiyum ve fosfor metabolizmasında etkilidir.

-Kalsiyumun kemikte tutulmasını sağlar.

-Vücutta kalsiyum ve fosfor dengesi bozulur.

-Kalsiyum yetersizliğine bağlı olarak kemikler ve dişlerde bozukluklar ortaya çıkar.

-Çocuklarda raşitizm denilen iskelet çarpıklıkları, yetişkinlerde ise osteomalazi denilen kemik erimesi görülür.

D vitamini suda çözünmediğinden fazlası vücuttan atılamaz. Bu nedenle çok fazla alınırsa vücuda zarar verir. Özellikle eklemlerde kireçlenmeye yol açar.

Et, karaciğer, süt, böbrek, tahıl taneleri, bitkisel yağlar (fıstık yağı, kakao yağı), lahana, yeşil sebzeler...

-Üreme organlarının gelişmesini üremeyi sağlar.

-A vitamininin okside olmasını ve vitamin özelliklerini kaybetmesini önler.

-Hücre zarının yapısını korur.        -Hücrelerin bozularak yaşlanmasını geciktirir.

-Kasların düzenli çalışmasını sağlar.           -Gebeliğin devamını sağlar.


-Kısırlık, erken ve ölü doğumların sayısı artar.

-Alyuvarlarda bozukluk görülür.

-Kaslarda zayıflamaya neden olur.             -Kalp ve damar hastalıkları görülür.

-Doku onarımı ve yenilemesi yavaşlar.       -Halsizlik görülür.

Besinlerin çoğunda bulunur. Yeşil bitkilerde, kestanede, ısırganda,  bitkisel yağlarda, domates, yumurta sarısı, karaciğer, balık, et, süt,baklagiller,..

        Ayrıca kalın bağırsakta bakteriler tarafından da sentezlenir.

-Kanın pıhtılaşmasında etkili olan provitaminin karaciğerde sentezlenmesini sağlar.

-Kanın pıhtılaşmasını hızlandırır.

-Oksidatif fosforilasyonda rol oynar.


-Kanın pıhtılaşmasında gecikme ya da kanın hiç pıhtılaşmaması

-Oksijenli solunum yavaşlar.

Kalınbağırsakta sentezlenen K vitamini, depo edilmediğinden aşırı antibiyotik alınması, bağırsaklarda K vitamini sentezleyen bakterilerin ölmesine, dolayısıyla K vitamini eksikliğine neden olur.

Karaciğer, böbrek, soya, fındık, ceviz, fıstık, yumurta sarısı, süt, tüm tahılların kabuk tabakası, bira mayası, dalak,…

-Besin maddelerinin özellikle karbonhidratların enerjiye çevrilmesinde kullanılır.

-Sinir ve kasların normal gelişme ve çalışmasını sağlar.

-Sindirim sisteminin çalışmalarını düzenler. İştah açar.

-Ko-enzim oluşturur.

-Beriberi hastalığı görülür. Beriberi hastalığında eklemlerde şişme, kalp yetmezliği, sinir sistemi ve zihinsel işlevlerde bozukluk görülür.

-Karbonhidrat metabolizması yavaşlar.

-Sinir sisteminde bozukluklar ortaya çıkar.

-İştahsızlık, yorgunluk, kusma, baş dönmesi, ödem oluşturur.

Bira mayası, balık, yumurta, karaciğer, et, süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar, kuru baklagillerde...

-Karbonhidrat, yağ ve proteinlerden enerji elde edilmesinde kullanılır.

-Görmede etkilidir.                   -Deri sağlığı için gereklidir.

-Demirin ince bağırsaklardan emilmesini kolaylaştırır.

-Solunum enzimlerinin yapısına girer.

-Büyüme ve gelişmede gereklidir.

-Göz korneasında kanlanma     -Büyüme ve gelişme bozukluğu

-Dilde yaralar                          -Ağız kenarlarında ve ciltte çatlaklıklar

-Mukoza kuruması                    -Deride kırmızı lekeler

-Tırnaklarda kırılmalar            -Sindirim sisteminde bozulmalar


Karaciğer, böbrek, süt, yumurta sarısı, buğday, pirinç, sebzeler…

  


-Solunumda görev yapan ko-enzimlerin yapısına katılır.

-Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında görev alır.

-Deride yara

-Saçlarda ağarma,dökülme, kepeklenme

-Sinir sistemi bozuklukları

-Sindirim sistemi bozuklukları

  


Bira mayası, karaciğer, böbrek, kuru baklagiller,…


-Besinlerden enerji elde edilmesinde görev yapar.

-Pellegra hastalığına neden olur. Pellegra hastalığında, vücudun güneş ışığı gören bölgelerinde kırmızı deri yanığı oluşur. İlerleyen dönemde ruhsal dengesizlikler görülür.

-Dilde yaralar          

-Kansızlık, uykusuzluk

Pirinç kabuğu, bira mayası, karaciğer, yumurta sarısı, dalak, kuru baklagiller, ...

-Triptotan aminoasitinin niasin'e (vitamin PP) çevrilmesinde

-Hemoglobin yapımında

-Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında

-Antikor ve hormonların bazılarının oluşumunda

-Kansızlık        -Uykusuzluk ve yorgunluk      -Kas krampları                     

-Sinir sisteminde bozukluklar

-Bebeklerde merkezi sinir sistemindeki bozukluklara bağlı olarak havale

-Gelişmede gecikme             

-Deri iltihapları ve ciltte yaralar


Bira mayası, pirinç kabuğu, karaciğer, beyin ve yumurtada bulunur.


-Ürenin oluşumunda

-Yağ asitleri ve aminoasit metabolizması için gereklidir.


-Deri dökülmesi

-Yorgunluk

-Mide bulantısı

-Ruhsal depresyon

Ispanakta çok bol bulunur. Ayrıca yeşil yapraklı sebzelerde, karaciğer ve böbrek, …

-Nükleik asitlerin yapımı

-Amino asit metabolizması

-Kan hücreleri yapımı


-Kansızlık

-Deride renk değişikliği, kepeklenme, iltihaplanma

-Dil iltihapları


Maya, karaciğer, et, balık, tavuk, süt ve süt ürünleri vb.

-Protein metabolizması için gereklidir

-Kemik iliğinde alyuvar yapımında rol oynar

-Romatizma tedavisi, alerji, alkolizm tedavisinde kullanılır

-Folik asit ile birlikte hücre bölünmesi için gereklidir.

-Anemi (kansızlık hastalığı)

-Sinir sistemi hücrelerinin bozulması

-Yorgunluk, iştahsızlık

-Dilde paslanma                      

-Ruhsal bozukluklar

Kuşburnu,kırmızı ve yeşil biber, turunçgiller, taze lahana, çilek, böğürtlen, yeşil yapraklı sebzeler vb.

-Enfeksiyonlara ve zehirlenmelere karşı vücudu korur    -Yaraları iyileştirir.

-Kanamaları önler.            -Kılcal damar çeperinin yapımı için gereklidir.   

-Kemik, diş, kıkırdak, kan damarları gibi yapıların dayanıklılığını sağlar.

-Demir ve kalsiyumun vücutta kalmasına yardımcı olur.

-Hücrede hidrojen taşınmasında iş gören enzimlere yardım eder.

-Skorbüt hastalığı (Yara iyileşmesinde yetersizlik, deride açık çatlaklar ve kanama, yorgunluk, kılcal damarların sertleşmesi, kemik gelişmesinde ve onarımında yetersizlik)

-Kemik kırılmaları

-Vücut direncinin zayıflaması