Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Erkek Üreme Sistemi
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Döllenme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, İnterfaz
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Çekirdek Bölünmesi-Karyokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Sitoplazma Bölünmesi-Sitokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Bölünme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Tomurcuklanma
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme, Plazmodyumun Hayat Devri
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Vejetatif Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Rejenerasyon-Yenilenme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz II
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Eşeyli Üreme Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, İzogami
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Heterogami
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Konjugasyon
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Partenogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Hermafroditizm (Erseliklik)
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Metagenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Dişi Üreme Sistemi
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Dişi Üreme Sistemi, Menstrual Döngü
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Erkek Üreme Sistemi
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Erkek Üreme Sistemi, Sperm
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Döllenme

SPERM OLUŞUMU

NOT!

SPERM

Erkekte üreme hücresine sperm denir. Spermler, erkek üreme sisteminin er bezi (testis) denilen bölümünde oluşur. Er bezleri doğumdan önce karın boşluğunda bulunur. Bunlar, doğumdan önce yada doğumdan kısa bir süre sonra er bezi torbasına geçer. Çünkü vücudun iç kısımlarının sıcaklığı yüzeye göre biraz daha yüksektir. Spermler de yüksek sıcaklıkta hemen ölür.

Vücut dışındaki skrotumlarda daha düşük bir sıcaklık ortamı sağlandığından testisler vücut dışında bulunur.

SPERM OLUŞUMU

        Er bezlerinin içinde, yay şeklinde kıvrılmış seminifer tüpçükler denilen bol miktarda kanal vardır. Bu kanallar içinde de erkek eşey ana hücreleri (spermatogonyum) bulunur. Bu hücrelerden spermatogenezle spermler oluşturulup sperm kanalına verilir.

Er bezlerindeki seminifer tüpçükleri arasında özel hücreler vardır. Bunlar, erkek eşey hormonları üreten hücrelerdir.

          Spermler, er bezlerinde çok kısa bir süre kalabilir.Buradan hemen er bezleri üzerindeki epididimis denilen kanala geçer. Çok uzun olan epididimiste spermler hareket yeteneği kazanarak olgunlaşır.Daha sonra epididimisten sperm kanalı (vas deferens)na geçer.Spermler, sperm kanallarındaki özel bölümlerden Seminal keselerde bir süre daha depolanabilir.      Sperm kanalları, daha sonra idrar torbasının alt tarafındaki idrar kanalı ile birleşir. Oluşan bu ortak kanala ürogenital kanal denir. Bu kanal penis içinden dışarı açılır. Sperm kanallarının, idrar kanalıyla birleştiği yerde ve ilerisinde üreme organlarının yardımcı bezleri bulunur. Bunlar; prostat bezi, Seminal keseler ve Cowper bezleridir. Bu bezler, seminal sıvı üreterek kanala verir. Seminal sıvı; kaygan, akışkan ve hafif bazik bir ortam yaratarak spermlerin rahat hareket etmesini sağlar. Ayrıca prostat bezi, spermler kanaldan geçerken idrar kanalının ağzını sıkıştırarak kapatır. Yani prostat gerektiğinde idrara, gerektiğinde de spermlere geçit veren bir kapı gibidir. Spermler, dışarı atılmazlarsa ölür ve er bezleri tarafından emilip besin olarak kullanılır.

İnsanda erkek üreme sisteminde spermlerin oluştukları ve daha sonra vücuttan atılırken takip ettikleri yol;

Seminifer tüpçük Epididimis Vas deferens (Sperm kanalı) Üretra