Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Çekirdek Bölünmesi-Karyokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, İnterfaz
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Çekirdek Bölünmesi-Karyokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Sitoplazma Bölünmesi-Sitokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Kontrolsüz Hücre Bölünmesi

III. Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez)

       Hayvansal hücrelerde telofazın sonuna doğru hücre zarının ortadan boğumlanmasıyla sitoplazma ikiye bölünür. Böylece iki yavru hücre oluşur. Mitoz bölünme, döllenme ile oluşan zigot ile başlar, canlının ölümüne kadar devam eder.

Bitkisel Hücrelerde Mitoz Bölünme

        Bitkisel hücrelerde mitoz bölünme, iki nokta dışında aynen hayvansal hücrelerde olduğu gibidir.

Bitkisel mitozun farklı olan noktaları şunlardır:

 -Bitkisel hücrelerde sentrozom olmadığından aster oluşumu görülmez, iğ iplikleri sitoplazmadan oluşur.

 -Çekirdek eşlenmesinden sonra sitoplazma, hücrenin ortasında oluşan ara bölme (orta lamel) ile ikiye bölünür. Çünkü bitkisel hücrelerin etrafındaki cansız ve kalın hücre çeperi, hücre zarı gibi boğumlanmaz.