Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Dişi Üreme Sistemi
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Erkek Üreme Sistemi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, İnterfaz
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Çekirdek Bölünmesi-Karyokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Sitoplazma Bölünmesi-Sitokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Bölünme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Tomurcuklanma
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme, Plazmodyumun Hayat Devri
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Vejetatif Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Rejenerasyon-Yenilenme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz II
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Eşeyli Üreme Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, İzogami
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Heterogami
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Konjugasyon
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Partenogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Hermafroditizm (Erseliklik)
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Metagenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Dişi Üreme Sistemi
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Dişi Üreme Sistemi, Menstrual Döngü
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Erkek Üreme Sistemi
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Erkek Üreme Sistemi, Sperm
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Döllenme
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Üreme, Hormonal Kontrol
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Embriyonik Örtüler
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Embriyonik Gelişmenin Ana İlkeleri, Bölünme
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Embriyonik Gelişmenin Ana İlkeleri, Bölünme
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Embriyonik Gelişmenin Ana İlkeleri, Gastrulasyon
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Embriyonik Gelişmenin Ana İlkeleri, Farklılaşma
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Embriyonik Gelişmenin Ana İlkeleri, Organogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Embriyonun Gelişimi
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Embriyonun Korunması ve Beslenmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Doğum
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Doğum, Çoklu Doğum
Biyolojisitesi.net, Üreme, İnsanda Büyüme ve Gelişme, Gelişmede Anormallikler

FOLİKÜL EVRESİ

OVULASYON EVRESİ

KORPUS LUTEUM EVRESİ

MENSTRUASYON EVRESİ

Menstrual Döngü

Dişilerde yumurtalıklarda ve buna bağlı olarak rahimde meydana gelen değişikliklere Menstrual döngü denir. Kadınlarda Menstrual döngü 28 gün sürer. Bu olay progesteron ve östrojen hormonlarının denetiminde gerçekleşir.                             İnsanda Menstrual döngü 4 evrede incelenir.

                Folikül Evresi


>Yumurtalıkların birinde yeni bir

folikülün geliştiği evredir.

>Bu evrede yeni bir yumurta olgunlaşır.

>Ortalama 10-14 gün kadar sürer.

Bu sürede gelişen folikül yumurtalıkların yüzeyine kadar gelir.

>Döl yatağının iç çeperleri, embriyonun yerleşebilmesi için kalınlaşmaya ve embriyonun gelişine hazırlanmaya başlar.

              Ovulasyon Evresi

>Olgunlaşan yumurtanın, folikülün yırtılmasıyla

yumurtalıklardan atılmasıdır.

>Atılan yumurta kirpikli huni tarafından

yakalanarak döllenme borusuna geçer.

>İki menstruasyon olayının ortalarında gerçekleşir.

>Hamile kalma olasılığının en yüksek olduğu evredir.

>Döl yatağının iç çeperleri kalınlaşıp bol kan

ve doku sıvısı depolayarak sünger gibi bir yapı kazanır.

Böylece döl yatağı embriyonun yerleşip gelişmesine hazır duruma gelir.

Korpus luteum evresi


>Ovulasyonda yırtılan foliküllerin değişerek sarı renkli, Korpus luteum denilen yapıya dönüştüğü evredir.

>Ovulasyonun başlangıcından bir sonraki menstruasyonun başlangıcına kadar 10-14 gün sürer.

>Serbest kalan yumurta, yumurta kanalı yoluyla döl yatağına geçer.

>Korpus luteum, embriyonun gelişmesinde etkilidir. Yumurta kanalından 4-5 günde geçen yumurta bu arada spermle karşılaşırsa döllenir ve döllenmiş yumurta döl yatağına gömülür ve gebelik başlamış olur.

Bu durumda Menstruasyon döngüsü geçici

olarak kesilir.

Korpus luteum doğuma kadar değişmeden kalır.

Doğumdan sonra yeni foliküller gelişerek

Menstrual döngü aynen tekrarlanır.

              Menstruasyon Evresi


Yumurtanın döllenmediği durumlarda 14 gün içerisinde korpus luteum bozulur ve progesteron azalır. Böylece rahim iç duvarı parçalanır.

Döllenmemiş yumurta, doku parçaları bir miktar kanla beraber dışarı atılır. 3-5 gün süren bu evreye Menstruasyon (adet görme- regl- ay hali) denir.