Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Doku
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Doku
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresinin Bölümleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresi Tipleri, Şekillerine Göre Sinir Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresi Tipleri, Şekillerine Göre Sinir Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Hücresi Tipleri, Görevlerine Göre Sinir Hücresi Tipleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, İmpuls Oluşumu ve İletimi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Uyartı Şiddeti ve Hızı
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinaps, Sinapstan Uyartı İletimi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, İmpuls (Uyartı) İletimi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Nöronlararası Bağlantı Şekilleri
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Sinir Sistemi ile Endokrin Sistemin Birlikte Çalışması
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Ön Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Uç Beyin-Ara Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Uç Beyin-Ara Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Orta Beyin
Biyolojisitesi.net, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Beyin, Arka Beyin

DENETLEME VE DÜZENLEME


İnsanlarda denetleyici ve düzenleyici sistem olarak sinir sistemi ve iç salgı sistemi (endokrin sistem) işlev görür.


Canlıların, kendilerini dış ve iç çevrelerindeki değişikliklere karşı hazır tutan, tepki göstermesini sağlayan hücre, doku ve organları vardır.

İşte tüm vücudun faaliyetlerini düzenleyen bu sisteme sinir sistemi denir.

Sinir sisteminin iki temel görevi vardır:

       1-İletim                            

       2-Bir bütün haline getirme