Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerde Üreme
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerle Savaş
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, Sınıflandırmanın Önemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Analog Organ, Homolog Organ
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlıların Sınıflandırmasında Ölçüt Alınan Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sınıflandırma Birimleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, İkili Adlandırma
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Şekillerine Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Beslenmelerine Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Solunum Şekillerine Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Gram Boyasıyla Boyanmalarına Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerde Üreme
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerle Savaş
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerle Savaş

BAKTERİLERLE SAVAŞ

Doğal bağışıklık: İnsanın doğduğu andan itibaren kanında belli bir mikroorganizmaya karşı antikor taşımasıdır. Bu antikorlar yavruya anne kanından geçer.

Sonradan kazanılan bağışıklık:

-Vücudun direncini ve kuvvetini artırma       -Herhangi bir hastalığı geçirme

-Aşı vurulma            -Serum alma yollarından herhangi biri ile kazanılan bağışıklıktır.

Aşılarla: Sağlıklı insanlara, herhangi bir hastalığın zayıflatılmış mikrobu

veya mikrop zehiri vererek kanda antikor oluşturulması aşı ile sağlanır.

Oluşturulan bu antikor daha sonra vücuda girecek olan mikroba karşı savunma

mekanizmasını sağlayacaktır. Aşı bu özelliği ile insanlarda uzun sürecek olan

bağışıklık meydana getirmektedir. Bu bağışıklığa aktif bağışıklık denir.

Serumlarla: Hastalık anında vücudun direncini arttırmak için verilir.

Bazen kuvvetli mikroorganizmalara karşı vücutta üretilen antikorlar yeterli

olmayabilir. İşte o zaman insan hastalanmaktadır. Bu durumda hastaya o

mikroba karşı hazırlanmış antikorlar verilir. Bu duruma hasta iyileşene kadar devam edilir. Hasta iyileştikten sonra serumla verilen antikorlar vücutta yok olur. Böylece hastalık iyileştirilene kadar kısa bir süre için bağışıklık sağlanmış olur. Bu bağışıklığa pasif bağışıklık denir.

        İlaçlarla:Bakterilerle savaşın diğer bir yolu antibiyotikler, penisilinler gibi üremelerini engelleyici ve yok olmalarına neden olan ilaçlardır. İlaçlar bağışıklık sağlamaz.