Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Gram Boyasıyla Boyanmalarına Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerde Üreme
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, Sınıflandırmanın Önemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Analog Organ, Homolog Organ
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlıların Sınıflandırmasında Ölçüt Alınan Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sistematik Birimler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırmanın İlkeleri, Sınıflandırma Birimleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Sınıflandırma, İkili Adlandırma
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerin Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Şekillerine Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Beslenmelerine Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Solunum Şekillerine Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Gram Boyasıyla Boyanmalarına Göre Bakteriler
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerde Üreme
Biyolojisitesi.net, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, Canlılar Âlemi, Bakteriler, Bakterilerde Üreme

BAKTERİLERDE ÜREME

Eşeysiz Üreme

Eşeyli Üreme

Endospor Oluşturma

UYAR!

Eşeysiz Üreme


 Mitoz bölünmeyi andırır.

    Uygun ortam koşullarında (uygun sıcaklık,yeterli besin, su) ortalama olarak her 20 dakikada bir bölünerek, geometrik dizi şeklinde çoğalırlar. Her bir bakteriden iki yeni bakteri hücresi oluşur. Eğer, teorik olarak bakteriler bu şekilde artışlarına devam etseydi dünyayı 24 saatte kaplar ve yaşam alanı bırakmazlardı. Oysa çok geçmeden kendileri için gerekli olan besin ve suyu bitirirler, ayrıca ortama artık toksik ürünlerini bırakırlar. Bu artıklar yaşamı engelleyicidir. Böylece yaşam alanları daralarak çoğalmaları da sınırlanmış olur.

Eşeyli Üreme - KONJUGASYON (Gen Aktarımı)


Aynı tür iki bakteri aralarında geçici bir sitoplazmik köprü oluşur. Bu köprü aracılığıyla iki bakteri arasında kalıtım materyali (DNA) aktarımı olur.

Bakterilerden biri dişi, diğeri erkek kabul edilir. Böylece farklı özelliklere sahip yeni bakteriler meydana gelmiş olur.

ðGamet oluşumu, mayoz, döllenme görülmez.

ðYeni oluşan bakteriler kalıtsal yönden birbirlerinden farklıdır.

ðDirençli bakteriler oluşur.

ðHücre sayısı değişmez.

Endospor Oluşturma

Bakterilerin kötü ortam şartlarına uyum şeklidir. Bir üreme tipi değildir. Bakteriler genellikle yüksek sıcaklığa dayanamazlar. (60°C’den sonra ölmeye başlarlar.) Ancak bu tür elverişsiz koşullarda bazı bakteriler canlı kısmının etrafını bir örtü ile kaplarlar (spor). Koşullar kendileri için düzelince endospor açılır. Endosporlar uzun yıllar kötü ortam şartlarına dayanabilirler. Bu tür bakterileri öldürmek için bazı yöntemler vardır. Örneğin; Sterilizasyon, 121 °C’de 1 atmosfer basınç altında 15 dakika süreyle endosporlar dahil tüm bakterileri öldürmeye yetecektir. Ayrıca bakterileri öldürmek için, ültraviyole ışınları, ortamın pH’ını değiştirmek, oksijeni arttırmak veya azaltmak, pek çok kimyasal maddeler (formal, 90°lik alkol, antiseptikler) ve bazı ilaçlar da kullanılmaktadır.

TRANSFORMASYON


Bakterinin bulunduğu ortamdaki DNA parçalarını alarak kendi DNA’sına birleştirmesidir. Örneğin;kapsülsüz pnömokoklar, ölü kapsüllü pnömokoklarla aynı besi yerine konunca bir süre sonra kapsüllü canlı bakterilerin oluşması.


TRANSDÜKSİYON


Virüsler aracılığıyla bazı genlerin bir bakteriden diğerine aktarılmasıdır.