Biyolojisitesi.net, Sindirim Sistemi, Hücrede Sindirim
Biyolojisitesi.net, Sindirim Sistemi
Biyolojisitesi.net, Sindirim Sistemi, Hücrede Sindirim
Biyolojisitesi.net, Sindirim Sistemi, Hücrede Sindirim

NOT!

SİNDİRİM SİSTEMLERİ

  Sindirim:Büyük moleküllü organik maddelerin enzimler yardımıyla yapı taşlarına parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesine denir.


Sindirim Sistemi: Sindirim olayının gerçekleşmesini sağlayan sisteme denir.

Sindirimin Önemi:Besinlerin, canlı hücreler tarafından emilebilmeleri ve kullanılabilmeleri için suda çözülebilen daha küçük moleküllere parçalanmaları gerekir.

Emilebilmek içinpolisakkaritler → basit şekerlere

                             yağlar → yağ asitleri ve gliserine

                             proteinler → aminoasitlere parçalanmalıdır.        


Sindirim olayı, besinin parçalanması etkenine bağlı olarak iki şekilde gerçekleşir:

Mekanik Sindirim

Kimyasal Sindirim

Mekanik (Fiziksel) Sindirim

Besinin yüzeyini arttırmak amacıyla çiğneme ve kas hareketiyle yapılan sindirimdir.

Kimyasal Sindirim

Besin maddelerinin enzimler yardımıyla yapı taşlarına ayrılmasına kadar gerçekleşen sindirim olaylarıdır.

Vitaminler, organik bileşikler olmalarına rağmen, sindirilmeden doğrudan kana geçerler.