Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Genetikte Kullanılan Temel Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Olasılık İlkeleri
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Genetikte Kullanılan Temel Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Olasılık İlkeleri
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Olasılık İlkeleri

Örnek 1 - Çözüm

Örnek 2 - Çözüm

OLASILIK VE GENETİK

Olasılığın iki temel prensibi genetik problemlerinin çözümünde kullanılır.

1.Prensip

Şansa bağlı bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuçlar, aynı olayın daha sonraki denenme sonuçlarını etkilemez.

Örneğin; bir metal parayı attığımızda yazı gelme olasılığı ½’dir. Parayı beş defa attığımızda hep yazı gelmişse bu sonuç altıncı atışı etkilemez. Bu nedenle altıncı atışta yazı gelme olasılığı da ½ , tura gelme olasılığı da ½ dir.

1. prensibin genetiğe uygulanması

Genotipi Aa olan bir bireyin olası gametleri ½ A + ½ a’dır.

Genotipi AA olan bir bireyin olası gametleri ½ A + ½ A = Hepsi A’dır.

2.Prensip

İki bağımsız olayın birlikte olma şansı, onların ayrı ayrı olma şanslarının çarpımına eşittir.

Örneğin;İki tavla zarını birlikte attığımızı varsayalım. Bunlardan birinin 5 gelme şansı  1/6 olur. Diğerinin 5 gelme şansı da yine 1/6’dır. Her ikisinin de aynı anda atılması halinde beş gelme olasılıkları 1/6 x 1/6 = 1/36 dır.

2.prensibin genetiğe uygulanması

Örnek 1: Eğer heterozigot (Aa) bir birey, homozigot (aa) bir bireyle çaprazlanırsa, hangi çeşitte oğul döller meydana gelebilir?

Örnek 2:Bir ailenin doğacak üç çocuğundan ikisinin erkek, birinin kız olma olasılığı nedir?

Aa genotipli bireyin gametleri >  ½ A + ½ a 

aa genotipli bireyin gametleri >  1/1 a 

(  ½ A  +  ½ a ) x (1/1 a)   

Sonuç: ½ Aa  ve ½ aa olur.

Binom açılımına göre hesaplarsak;   (a : kız      b : erkek)

 (a + b)3 =    a3   +    3a2b      +      3ab2    +        b3

                                       3kız   2kız 1erkek   1kız 2 erkek   3 erkek

Bir ailenin doğacak çocuğunun kız veya erkek olma ihtimali ½ olduğuna göre;

3ab2 = 3. ½ . (½)2 = 3/8 olur.