Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Mendel İlkeleri
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Mendel İlkeleri, Mendel'in Kalıtım Yasaları
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Genetikte Kullanılan Temel Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Olasılık İlkeleri
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Mendel İlkeleri
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Mendel İlkeleri, Mendel'in Kalıtım Yasaları
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Mendel İlkeleri, Mendel'in Kalıtım Yasaları
Gregor Mendel

GEN KAVRAMI

AYRILMA PRENSİBİ

GİZLİLİK VE BASKINLIK

BENZERLİK PRENSİBİ

BAĞIMSIZ DAĞILIŞ

MENDEL'İN KALITIM YASALARI

Gen Kavramı


Mendel, karakterlerin ortaya çıkmasında kalıtsal faktörlerin etkili olduğunu tespit etti.

Günümüzde bu faktörlere gen denilmektedir.

Her karakter için, biri anadan diğeri babadan alınmış bir çift faktör

(alel genler) olduğunu belirledi.

Ayrılma Prensibi


Bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan bir çift faktörün, gametleri oluştururken birbirlerinden ayrılarak farklı gametlere geçtiğini belirledi.

Gizlilik ve Baskınlık Kavramı


Mendel, farklı görünüşteki iki arı döl bezelyeyi çaprazladığında (sarı-yeşil), birinci döldeki bütün bireylerin aynı özellikte (sarı) olup, ebeveynlerden sadece birine (baskın olana) benzediğini görmüştür.


Bunun üzerine bazı birimlerin gizli kaldığını, bazılarının ise baskın olduğunu açıklamıştır.

Benzerlik Prensibi


Meydana gelen F1 dölündeki bütün fertlerin birbirinin aynı olmasına benzerlik prensibi (izotipi) denir.

Bu bireylerin tamamı ebeveynlerinin birinden baskın gen, diğerinden çekinik gen aldığı için heterozigottur. Böyle bireylere hibrit (melez) denir.

Bağımsız Dağılış Prensibi


Birden fazla karakter bakımından heterozigot olan bireyler çaprazlandığında, alel genler gametlere dağılırken tamamen birbirlerinden bağımsız bir kombinasyonla bir araya gelirler.

Bundan dolayı çaprazlamalar sonucunda bireylerin hangi oranlarda oluşabileceği tahmin edilebilir.