Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Kalıtım, Gamet Çeşidinin Hesaplanması, Bağlı Genler
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Kalıtım, Çaprazlamalar ve Oranlar
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Kalıtım (Soyaçekim), Genetik
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Genetikte Kullanılan Temel Kavramlar
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Olasılık İlkeleri
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Mendel İlkeleri
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Mendel İlkeleri, Mendel'in Kalıtım Yasaları
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Kalıtım, Gamet Çeşidinin Hesaplanması
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Kalıtım, Gamet Çeşidinin Hesaplanması
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Kalıtım, Gamet Çeşidinin Hesaplanması, Bağlı Genler
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Kalıtım, Gamet Çeşidinin Hesaplanması, Bağlı Genler
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Kalıtım, Çaprazlamalar ve Oranlar
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Kalıtım, Çaprazlamalar ve Oranlar
Biyolojisitesi.net, Kalıtımın Genel İlkeleri, Kalıtım, Çaprazlamalar ve Oranlar

UYARI!

ÇAPRAZLAMALAR VE ORANLAR


Farklı gen yapısına sahip canlıların eşleştirilmesiyle yeni canlıların oluşturulmasına çaprazlama denir. Çaprazlamalar genellikle aynı tür içerisinde yapılır. Çünkü farklı türlerin gametleri, genellikle birbirlerini dölleme özelliğine sahip değillerdir.

   Genotipleri farklı erkek ve dişi bireylerin çaprazlanmasına melezleme (hibritleştirme) denir. Oluşan yeni birey hibrit (melez) adını alır.

              Çaprazlamalarda:

P à Anne ve babanın genotipini

G à Anne ve babadan meydana gelebilecek gametlerin genotipini

F à Oluşabilecek dölün (bireylerin) fenotiplerini göstermek için kullanılır.

>Kalıtım çaprazlamalarında gametlerin sayısı üzerinde değil, çeşidi üzerinde durulacaktır.

>İki homozigot canlının çaprazlanmasıyla ilgili ne sorulursa sorulsun cevap 1 olacaktır.

Örnek:     Kaç çeşit gamet meydana gelir? 1

                Kaç çeşit fenotip (dış görünüş) oluşabilir? 1

                Kaç çeşit genotip (iç görünüş) oluşabilir? 1

>Çaprazlamalarla ilgili sorulabilecek sorular:

-Fenotip oranı nedir?

-Genotip oranı nedir?

-Fenotip çeşidi nedir?

-Genotip çeşidi nedir?

-Herhangi bir genotip veya fenotipin oluşma şansı nedir?